Skip to main content
Доклад

Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз

Автори

Този доклад е принос към обсъжданията за реформата на капиталовия пазар в България при подготовката на страната за евентуално интегриране в Европейския съюз. В доклада въпросът за присъединяването към ЕС е разгледан на две равнища - от една страна, дали съществуват нужните институции и законодателство за капиталовите пазари и от друга страна, дали капиталовите пазари функционират, така че да подпомагат икономическия растеж и развитието.

Двигател за развитието на капиталовия пазар в България е първата вълна на програмата за масова приватизация. Тази програма наподобява програмата, приложена преди това в Чешката република. Същевременно Чехия бе от първите страни в преход, които бяха поканени да водят преговори за присъединяване към Европейския съюз. Затова е полезно да бъде сравнено развитието на капиталовите пазари в двете страни. Все пак, следва да се има предвид, че поради проблемите, проявили се напоследък на чешките капиталови пазари, примерът на Чехия невинаги подсказва решения за възможните проблеми.

На БФБ-София са регистрирани голям брой дружества, но на практика много от малките дружества въобще не са търгувани. Некоригираната стойност на пазарната капитализация възлиза на около 950 млн. щатски долара, като тук се включват всички инвестиционни фондове и холдингови дружества, както и всички акции в частично приватизирани дружества, които все още са държавна собственост. Действителната цифра за акциите, които не са държавна собственост и се търгуват на Българската фондова борса-София, вероятно се доближава до 425 млн. щатски долара. Това означава 121 долара на участник в програмата за масова приватизация, т.е. малко повече от една месечна работна запалата.

Пазарът се характеризира и с малък оборот. Цифри за оборота при отделни дружества съществуват само за сделките на БФБ-София. Акциите на повечето от дружествата са били търгувани едва няколко пъти от откриването на фондовия пазар досега. Акциите на само осем дружества са били търгувани на повече от половината сесии, за които са били регистрирани.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.