Skip to main content
Доклад

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020

Изследването Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020 за трета поредна година разглежда актуалното състояние, обема и структурата на основните престъпни пазари, както и тенденциите в развитието на организираната престъпност в периода 2017 – 2019 г.

Настоящата оценка използва данни за 2019 г. и обхваща четиринадесет престъпни пазара, които могат да се обособят в три големи групи:

  1. Традиционни пазари на организираната престъпност – трафик на хора и пазар на секс услуги, разпространение и трафик на наркотици, каналджийство, кражби на МПС, рекет и лихварство.
  2. Акцизни и данъчни престъпления – нелегална търговия с тютюневи изделия, нелегална търговия с горива и ДДС измами.
  3. Нововъзникващи пазари – измами със средства на Европейския съюз, нелегална търговия с лекарства, киберпрестъпления, измами с електронни платежни средства, телефонни измами и нелегален дърводобив.

За всеки от тези пазари е направен преглед на определящите тенденции в последните години, описани са основните схеми, използвани от организираните престъпни групи (ОПГ), както и структурата на съответния пазар. Направен е опит да се оценят щетите, които ОПГ нанасят (на директните си жертви или на обществото като цяло) и да се изчисли размерът на приходите. Въз основа на анализираните данни и мнения на експерти са очертани перспективите за развитие на криминалните пазари и начините за противодействието им. Посочени са и някои препоръки за ограничаване на щетите.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.