Skip to main content
Медийна записка

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата

Европейската комисия (ЕК) потвърждава заключенията на Центъра за изследване на демокрацията, че първият вариант на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България (НПЕК) е неамбициозен и непълен. ЕК ясно дава да се разбере, че в сегашния си вариант в Плана липсват дългосрочна перспектива и ясна визия за посоката на българския енергиен преход. Основните препоръки са за повишаване на целта за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в крайното енергийно потребление до 27% (от 25% заложени в проекта на НПЕК), по-голяма амбиция за намаляване на енергийното потребление чрез подобряване на енергийната ефективност, набелязването на конкретен план за диверсификация на източниците на природен газ и подобряването на енергийната сигурност на страната.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.