Skip to main content
Доклад

България и структурните фондове на Европейския Съюз: кратко ръководство

Структурните фондове са финансови инструменти за провеждане политиката на Европейския съюз за икономическо и социално сближаване между отделните региони. Провеждането на политика, насочена към намаляване разликата в нивото на развитие на различните региони и изостаналостта на най-слабо развитите региони, включително земеделските, чрез преразпределяне на финансови ресурси има съществен принос за икономическата стабилност в ЕС и за повишаване нивото на заетостта.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.