Skip to main content
Доклад

На границата

Въздействието на войната в Украйна върху незаконното превеждане през границата в Югоизточна Европа

Войната в Украйна предизвика най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Непредвидените й мащаби наложиха голяма част от усилията и ресурсите на граничните власти да бъдат насочени към управлението на бежанската криза. Мрежите за незаконното превеждане през границата се възползват от ситуацията и броят на нелегалните мигранти от Близкия изток, пътуващи по Западнобалканския маршрут значително нарасна. През 2022 г. маршрутът през Западните Балкани се превърна в най-активния европейски миграционен маршрут, задминавайки дори тези през Централното и Западното Средиземноморие.

 

Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Глобалната инициатива за борба с транснационалната организирана престъпност, направи оценка на факторите, допринесли за това през 2022 г. Западнобалканския маршрут да се превърне в основен път за незаконна миграция към Европейския съюз. Настоящият доклад показва въздействието на войната в Украйна върху бежанските потоци от Близкия изток и Северна Африка и последиците от нея за в бъдеще. В анализа се оценява и общият брой на незаконно преведените мигранти по маршрута през Западните Балкани от 2016 г. насам.

Пълният текст на доклада (на английски език) е достъпен на уебсайта на Глобалната инициатива за борба с транснационалната организирана престъпност тук. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.