Skip to main content
Доклад

Добри практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от ЕС

Настоящата публикация представя избрани добри практики и инструменти за разследване и предотвратяване на измами и корупционни практики при финансирането със средства от ЕС, като основната є цел е да предостави на служителите от релевантните институции в България и в Румъния иновативни подходи за противодействие на тези престъпления в рамките на сложния многопластов национален механизъм за финансиране от ЕС.

За основа на публикацията служат темите, обсъдени по време на международната конференция „Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите и корупцията с европейските средства за земеделие”, проведена на 13-14 септември 2018 г. в София, с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Тази публикация е финансирана по програма „ХЕРКУЛЕС III” на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.