Skip to main content
Доклад

"Лошите кредити": институционални и финансови аспекти, 1994

Автори

България е страна, която от началото на 1991 г. се намира в период на преход от тоталитарно-централизирано управление към свободно пазарно стопанство. Може да се твърди, че политическото освобождаване на хората се постигна през 1990 г. с приемането на новата Конституция. Икономическата свобода обаче все още не е реалност, тъй като частната собственост не е господстваща в стопанския сектор. Голямата цел на прехода е да се смени една абсурдна и неефективна икономическа система с друга, която да се основава на свободната инициатива, частната собственост и конкуренцията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.