Skip to main content
Доклад

Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето

Целта на проведените по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето проучвания е да регистрират промените, настъпили през първите три години от реализацията на Националната стратегия за детето; да обобщят оценките на целевите групи и широката общественост по основните приоритети на Националната стратегия; да установят доколко те срещат подкрепа и разбиране от обществеността като цяло и от специфичните групи, свързани с реализацията й; да отчетат познаването и напредъка в постигането на основните цели на цялостната политика по закрила на детето.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.