Skip to main content
Доклад

ANTICORRP Интегриран доклад


Този интегриран доклад изследва връзката между политическата корупция и организираната престъпност като проучва възможностите, ресурсите и стратегиите използвани от престъпни групи, които управляват и/или превземат пазара на политическата корупция. От една страна докладът разглежда проникването на организираната престъпност в три основни политически сектора, в които публичните разходи и регулации играят решаваща роля: обществените поръчки, приватизацията на обществените услуги, както и управлението на средствата от ЕС.

Наред с това докладът прави анализ на криминалното проникване на електоралната политика чрез оценка на влиянието, което престъпните организации могат да постигнат в изборните арени. В резултат на това, в доклада се предвижда извършване на обща оценка на политиките за регулация, правни мерки за противодействие и практики, приети с цел предотвратяване и борба с организираната престъпност и по-специално по отношение на политическата корупция.

Докладът е изготвен с помощтта на данни събрани в пет европейски държави (България, Хърватска, Унгария, Италия, Косово) обхващащи горните теми и също така включва още две държави (Албания и Грузия) в оценката на законодателството и инициативите за борба с организираната престъпност. Методологията включва както екстензивни, така и интензивни стратегии за изследване. Количествената оценка на връзката между престъпността и политиката се основава на резултатите от базата данни в организираната престъпност и корупцията, чрез които резултати са били събрани и обобщени данни за връзката между престъпните групи и политическата корупция. Качествената оценка включва по-задълбочено разбиране на механизмите на корумпираните обмени, представени като отделни казуси в страните на изследване и обхващащи първични и вторични източници (интервюта, съдебни производства, академични и политически ориентирани доклади). Събирането на данни и анализи е извършено от пет институции в цяла Европа (EUI, CSD, BCE, IKS, PSD).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.