Skip to main content
Медийна записка

Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора

Инициативата „Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик (NET-COMBAT-THB CHAIN)“ стартира през септември 2018 г. и ще продължи 20 месеца. Координира се от асоциация „Pro Refugiu“, Румъния в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за граждански свободи и права и Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. Landesverein Württemberg, Германия.

Инициативата изхожда от факта, че трафикът на хора в отделни бизнес сектори е налице във всички части на света и сложността на съвременните вериги за трафик може да направи така, че иначе добросъвестни компании да се окажат участници в търсенето и предлагането на трафик. Невъзможността случаите на трафик и злоупотреба да се разкрият и решат има значителни отрицателни последици. Икономическите субекти имат важна роля в противодействието на трафика в партньорство с други заинтересувани лица.

В рамките на инициативата ще бъдат публикувани 5 бюлетина, които ще представят развитието на дейностите и постигнатите резултати във всяка от петте държави членки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.