Skip to main content
Доклад

Антикорупционни мерки в граничния контрол в ЕС


Настоящият доклад, изготвен по поръчка на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) представя корупционните практики и анти-корупционни мерки, наблюдавани в граничните полицейски служби на 27-те държави членки на Европейския съюз. В доклада са съпоставени и анализирани антикорупционните мерки в граничните полицейкси служби в страните-членки, както и стратегиите и инструментите, използвани при разследване на корупцията сред граничните служители. Това проучване има за цел да предостави на граничните служби обща информация за академичните изследвания по темата за корупцията и да анализира механизмите на корупцията и основните антикорупционни мерки, насочени към тях.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.