Skip to main content
Доклад

Аналитичен доклад: Наблюдение на принудителното връщане в България


Управлението на миграционните потоци зависи до голяма степен от развитието на ефективна система за връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Принудителното връщане се възприема като „крайно средство“ в противодействието на незаконната миграция и следва да се подчинява на принципите на пропорционалност и непревишаване на разумната употреба на сила. Съществува съгласие, че мониторингът не само внася публичност и яснота относно условията и третирането, но представлява и допълнителна гаранция за извежданите от страната лица, включително тези с особена нужда от закрила. В този контекст, въвеждането на независим и ефективен механизъм за наблюдение е ключов аспект от развитието на цялостната рамка за принудително връщане в страната, в съответствие с Директивата на ЕС 2008/115/EO.

Целта на разработения Аналитичен доклад Наблюдение на принудителното връщане в България е да се представи анализ на съществуващата правна и институционална рамка в областта на принудителното връщане в България и да се направят общи препоръки за развитие на национален механизъм за наблюдение на принудителното връщане.

Настоящият доклад е разработен в рамкитe на Годишна програма 2013 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF(3) – 2013 “Наблюдение на принудителното връщане“ от Центъра изследване на демокрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.