Skip to main content
Доклад

Анализ на политиките за младежи над 25 г. извън образование и заетост

Доклад за България

Mладите хора на възраст 25 – 29 г., които нито работят, нито учат или се обучават (25+ NEETs), са често пренебрегвана група в социалната политика на България. Това поколение стартира своя професионален път непосредствено след икономическата криза през 2008 г. Изправени пред неяснота и несигурност по отношение на работата и социалното си благополучие, тези младежи много по-често са икономически неактивни или заемат несигурни работни места.

Настоящото изследването има за цел да допринесе за успешната интеграция на младежи в категорията 25+ NEETs на пазара на труда, като разшири наличното знание във връзка с релевантни инициативи за заетост, приложени в България. Анализът разглежда националните и регионалните политики в сферата на образованието и квалификацията, заетостта и предприемачеството, баланса между професионален и личен живот, здравното и социалното осигуряване, социалната сигурност и данъчното облагане и др.

Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.