Skip to main content
Доклад

Анализ на политиките за младежи над 25 г. извън образование и заетост

Доклад за България

Mладите хора на възраст 25 – 29 г., които нито работят, нито учат или се обучават (25+ NEETs), са често пренебрегвана група в социалната политика на България. Това поколение стартира своя професионален път непосредствено след икономическата криза през 2008 г. Изправени пред неяснота и несигурност по отношение на работата и социалното си благополучие, тези младежи много по-често са икономически неактивни или заемат несигурни работни места.

Настоящото изследването има за цел да допринесе за успешната интеграция на младежи в категорията 25+ NEETs на пазара на труда, като разшири наличното знание във връзка с релевантни инициативи за заетост, приложени в България. Анализът разглежда националните и регионалните политики в сферата на образованието и квалификацията, заетостта и предприемачеството, баланса между професионален и личен живот, здравното и социалното осигуряване, социалната сигурност и данъчното облагане и др.

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.