Skip to main content
Книга

Анализ на правната рамка на подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциитеВ рамките на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ на Центъра за изследване на демокрацията правният анализ на отношенията с институциите на четири избрани уязвими групи – лишени от свобода, лица, търсещи особена закрила, и бежанци, жертви на трафик и домашно насилие – очертава най-характерните съдебни и административни процедури, от които те са част. Разглежда се ходът на съответните производства, възможностите за оспорване на актовете на държавните органи, както и правните и практически механизми, чрез които в тях могат да вземат участие неправителствени организации. Отбелязват се редица области, в които държавата разчита в голяма степен на неправителствените организации, и други, в които сътрудничеството между институции и НПО тепърва започва.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.