Skip to main content
Доклад

Анализ на социалната ориентация в шест страни – членки на Европейския съюз

Експертен екип от шест страни от ЕС – България, Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия – воден от Центъра за изследване на демокрацията извърши анализ на системите за социална ориентация на чужди граждани в участващите държави членки в рамките на инициативата „Превенция и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социално ориентиране на чужденци – RACCOMBAT“. Публикациите изследват как модулите по социална ориентация и съпътстващите ги езикови курсове се занимават с теми като защита от дискриминация, правомощия и функции на правоохранителните и съдебните органи, какви процедури съществуват при нарушаване на правата на чуждите граждани, както и как те да получат правна помощ. Въз основа на подробния преглед експертите излизат с оценка доколко социалната ориентация на чужденците по страни има потенциал да ги овласти срещу прояви на расизъм и ксенофобия и да ги подготви за пълноценно участие в обществения живот и връзка с приемащата общност.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.