Skip to main content
Policy brief

Алтернативен регионален профил на област Перник

Policy Brief No.134

Следващите години ще бъдат от решаващо значение за осъществяването на справедлив преход в България, който да осигури преминаването към нисковъглеродна икономика, високотехнологични решения и към демократизация на енергийната система.

Област Перник ще бъде сравнително по-слабо засегната от зеления преход. Перник може да ускори растежа на бързо развиващи се местни отрасли, които биха могли да осигурят алтернативни възможности за заетост и икономическо развитие, като например в машиностроенето, производството на промишлено оборудване, както и на фармацевтични и козметични продукти.

Стъпвайки на детайлно проучване и консултации със ключовите заинтересовани страни в региона, настоящият анализ на Центъра за изследване на демокрацията разкрива ключовите социо-икономически характеристики на областта, представяйки алтернативна перспектива за краткосрочните и дългосрочните предизвикателства пред декарбонизацията и потенциала за икономическа трансформация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.