Skip to main content

ALICE: Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда

Множество изследвания показват, че възможността да разкриеш себе си спокойно, без нуждата от влизане в роля, е определящ фактор за формиране на усещане за принадлежност към "общност", съпричастност и взаимна подкрепа. Нерядко случаи на тормоз, изключване и дискриминация правят живота на децата в училище много труден. Международната инициатива ALICE, която се реализира в 5 държави в Европа (България, Италия, Испания, Холандия, Гърция), поставя фокус върху нуждата от създаване на защитени пространства, в които всеки ученик да изразява свободно себе си и своите потребности.

ALICE има за цел да реализира образователни и социални педагогически инструменти и практики, свързани с прилагането на просоциални мерки, насочени към включване на местните общности в насърчаване развиването на умения за толерантност и приемане на различията сред младежи. В частност, инициативата цели подобряване на просоциалното поведение в училищна среда и по-специално в средните училища.

В рамките на инициативата ще бъдат публикувани 4 бюлетина, които ще представят развитието на дейностите и постигнатите резултати в различните етапи на инициативата във всяка от петте държави членки.
 

Съфинансирано по Програма Еразъм+ на Европейския съюз

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.