Skip to main content

A Force for Good?: Частният охранителен сектор в Югоизточна Европа

Автори

Публикацията изследва и оценява развитието и състоянието на частния сектор за сигурност в четири страни от Югоизточна Европа (България, Сърбия, Албания и Косово), с оглед принципите на доброто управление и защитата на правата на човека. Авторите изследват възникването на първите частни охранителни фирми и как тези фирми, техните клиенти, както и други фактори като законодателната рамка, определят услугите в частния сектор за сигурност в развиващите се демокрации днес. Изследването разглежда икономическото значение на частните охранителни фирми, особено като източник на заетост. Поставен е въпорсът дали частните охранителни фирми са в състояние да предоставят качествени услуги за сигурност имайки предвид опита и квалификацията на мениджърите и служителите. Редица други важни въпроси са разгледани: Кои са хората, които работят за частни охранителни фирми, какво е тяхното ниво на експертиза и професионализъм и в какви условия на труд работят те? Колко важни са (политическите) обвързаности за успеха на една частна охранителна фирма и до колко местните политически съображения имат отражение върху това как частните охранителни фирми получават и изпълняват обществени поръчки? Как се определя и налага качеството на услугите както от частните охранителни фирми, така и от техните клиенти, особено тези в публичния сектор? И в крайна сметка дали частните охранителни фирми и публичния сектор за сигурност си сътрудничат или се конкурират помежду си?

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.