Skip to main content

Стажант

Лена Дегоберт

Магистърска степен по европейско право в областта на правата на човека, Университет „Лион III – Жан Мулен“, Франция

Период на стажа: 01 фев - 30 апр 2021

Преди планирания за м. май стаж в Съда на Европейския съюз имах възможността да стажувам и три месеца в Центъра за изследване на демокрацията. Опитът, който придобих през това време, ме обогати в редица отношения. Запознах се в дълбочина с въпросите на сигурността, най-вече с противодействието на радикализацията и насилствения екстремизъм, като в същото време усъвършенствах уменията си за научен анализ. Това беше чудесна подготовка за предстоящата ми работа в съда на ЕС и уверено мога да кажа, че след стажът в Центъра значително обогати познанията ми.

Беше ми възложен преглед на литературата, разглеждаща начините за идентифициране и наблюдение на лица, заподозрени в радикализация, с което допринесох за бъдещ доклад на Центъра по тази тема. Участвах и в подготовката на кратка публикация, резюмираща официалните насоки и наръчници относно зашитата на основните права в контекста на тероризма, включително процесуалните права на обвинените в терористична дейност, която беше предназначена за съдии, прокурори, адвокати, служители на правоприлагащите органи и медии. Поверената ми роля в изготвянето на тези доклади беше невероятна възможност за мен, а това, че трудът ми е достигнал до съответната аудитория ми донесе изключително удовлетворение.

По време на стажа развих умението да работя независимо, както и да отсявам и организирам информация за качествени и количествени изследвания. Имах възможност и да работя в изцяло англоезична среда, независимо, че това се случваше дистанционно поради пандемията.

И накрая, мога да дам много висока оценка за доброто отношение и разбирането на експертите, с които работих. Искам да благодаря най-вече на Татяна Новосьолова, която беше мой наставник. Благодарение на коментарите ѝ се стремях да се съобразявам с определени критерии и в резултат на това успях да свърша качествено работата си за Центъра за изследване на демокрацията, който е един страхотен изследователски институт!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.