Skip to main content

Д-р Томазо Комунале

Анализатор
Програма „Сигурност“

Образование

Доктор по криминология (Doctor Europaeus), Католически университет в Милано

Магистър по криминология в разследващата дейност и сферата на сигурността (cum laude), Университет в Болоня

Бакалавър по социология и криминология в сигурността, Университет в Болоня

Биография

Томазо Комунале е анализатор в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, където работи в областите организирана престъпност, превенция на радикализацията и екстремизма и трафика на хора.

Д-р Комунале е защитил дисертация върху дейността на уличните банди в Латинска Америка. Има значителен изследователски опит в областта на криминологията и наказателното правосъдие, както и академичен опит в разработването на методологии за качествени и количествени изследвания. През 2014 г. Томазо работи като външен консултант за Международния наказателен съд в Хага, а през 2015 г. – върху изследвания на международната организирана престъпност. През периода 2016 – 2019 г. е член на екипа на Съвместния център за изследване на транснационалната престъпност Transcrime, където в рамките на проекта PROTON по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ провежда емпирично изследване върху рисковите фактори, водещи до вербуване на членове на организирани престъпни групи и на терористични мрежи. През този период д-р Комунале е гостуващ изследовател в Нидерландския институт за изследване на престъпността и правоприлагането в Амстердам и консултант към Службата на ООН по наркотиците и престъпността в рамките на Световното изследване на убийствата за 2019 г.

Езици

Italiano, English, Español

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.