Skip to main content

Д-р Томазо Комунале

Анализатор
Програма „Сигурност“

Образование

Доктор по криминология (Doctor Europaeus), Католически университет в Милано

Магистър по криминология в разследващата дейност и сферата на сигурността (cum laude), Университет в Болоня

Бакалавър по социология и криминология в сигурността, Университет в Болоня

Биография

Томазо Комунале е анализатор в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, където работи в областите организирана престъпност, превенция на радикализацията и екстремизма и трафика на хора.

Д-р Комунале е защитил дисертация върху дейността на уличните банди в Латинска Америка. Има значителен изследователски опит в областта на криминологията и наказателното правосъдие, както и академичен опит в разработването на методологии за качествени и количествени изследвания. През 2014 г. Томазо работи като външен консултант за Международния наказателен съд в Хага, а през 2015 г. – върху изследвания на международната организирана престъпност. През периода 2016 – 2019 г. е член на екипа на Съвместния център за изследване на транснационалната престъпност Transcrime, където в рамките на проекта PROTON по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ провежда емпирично изследване върху рисковите фактори, водещи до вербуване на членове на организирани престъпни групи и на терористични мрежи. През този период д-р Комунале е гостуващ изследовател в Нидерландския институт за изследване на престъпността и правоприлагането в Амстердам и консултант към Службата на ООН по наркотиците и престъпността в рамките на Световното изследване на убийствата за 2019 г.

Избрани публикации

Доклади

  • Andrighetto, G., Paolucci, M., Paus, A., Szekely, A, Trussardi, P., Calderoni, F., Campedelli, G. M., Comunale, T., ... & Weisburd, D. (2019). Development of Agent Based Simulations of OCTN. PROTON Project. European Commission, Horizon 2020 Programme.
  • UCSC-Transcrime et al. (2017). Report on Factors Relating to OC. PROTON Project. European Commission, Horizon 2020 Programme.
  • UNODC. (2019). Global Study on Homicide 2019. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Глави от книги

  • Comunale, T., Calderoni, F., Marchesi, M. E., et al. (2020). Systematic Review of the Social, Psychological and Economic Factors Relating to Involvement and Recruitment into Organized Crime. In D. Weisburd, E. U. Savona, B. Hasisi, F. Calderoni (Eds.), Understanding Recruitment to Organized Crime and Terrorism. Springer.
  • Savona, E. U., Calderoni, F., Campedelli, G. M., Comunale, T., et al. (2020). The Criminal Careers of Italian Mafia Members. In D. Weisburd, E. U. Savona, B. Hasisi, F. Calderoni (Eds.), Understanding Recruitment to Organized Crime and Terrorism. Springer.

Статии

  • Calderoni, F., Campedelli, G., Comunale, T., et al. (2020). Recruitment into organised criminal groups: A systematic review. Trends & issues in crime and criminal justice, 583. Canberra: Australian Institute of Criminology.
  • Calderoni, F., Superchi, E., Comunale, T., et al. (2019). PROTOCOL: Organised crime groups: A systematic review of individual-level risk factors related to recruitment. Campbell Systematic Reviews, 15 (1–2), e1022.
  • Campedelli, G. M., Calderoni, F., Comunale, T., et al. (2019). Life-Course Criminal Trajectories of Mafia Members. Crime & Delinquency, 1–31.

Езици

Italiano, English, Español

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.