Skip to main content

Д-р Тодор Ялъмов

Асоцииран старши сътрудник
Икономическа програма

Образование

Магистър по управление и икономика, Съвместна магистърска програма на Училището по икономика в Университета Еразъм, Ротердам и Стопански Факултет на СУ «Св. Климент Охридски»

Магистър по математика, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски»

Магистър по философия, Философски факултет, СУ «Св. Климент Охридски»

Биография

Тодор Ялъмов изследва тенденциите и рисковете в развитието на гражданското общество, корупцията, сивата икономика и конфликтите на интереси, НИРД и иновацииите, информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в различни обществени сфери, включително новите престъпления. Има 15 годишен опит в проекти, свързани с изследването на преките чуждестранни инвестиции, корпоративното управление, валутният борд и поведението на банките, електронно управление на местно равнище, отчетността на НИРД в ИКТ сектора, широколентов интернет, центрове за обаждания, управление на проекти в енергетиката и др. Методологически интересите на Тодор са свързани с работа с големи масиви данни и прилагането на различни алгоритми върху тях, оценка на качеството на същестуващите публични данни и систематичните им отклонения и мрежови анализ. От 2008 г. е координатор на Мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия (ECAbit). Участва в Консултативния съвет по въпросите на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тодор Ялъмов е също и главен асистент в Стопански Факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и преподава следните дисциплини: Глобализация и интернет икономика, Организационни мрежи и стратегически партьнорства, Управление на юридическите лица с нестопанска цел, Въведение в стопанското управление и публичната администрация.

Изследователски фокус

Гражданско общество, иновации, ИКТ, широколентов интернет, организационни мрежи

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.