Skip to main content

Д-р Тодор Ялъмов

Асоцииран сътрудник
Икономическа програма

Образование

Магистър по управление и икономика, Съвместна магистърска програма на Училището по икономика в Университета Еразъм, Ротердам и Стопански Факултет на СУ «Св. Климент Охридски»

Магистър по математика, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски»

Магистър по философия, Философски факултет, СУ «Св. Климент Охридски»

Биография

Тодор Ялъмов изследва тенденциите и рисковете в развитието на гражданското общество, корупцията, сивата икономика и конфликтите на интереси, НИРД и иновацииите, информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в различни обществени сфери, включително новите престъпления. Има 15 годишен опит в проекти, свързани с изследването на преките чуждестранни инвестиции, корпоративното управление, валутният борд и поведението на банките, електронно управление на местно равнище, отчетността на НИРД в ИКТ сектора, широколентов интернет, центрове за обаждания, управление на проекти в енергетиката и др. Методологически интересите на Тодор са свързани с работа с големи масиви данни и прилагането на различни алгоритми върху тях, оценка на качеството на същестуващите публични данни и систематичните им отклонения и мрежови анализ. От 2008 г. е координатор на Мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия (ECAbit). Участва в Консултативния съвет по въпросите на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тодор Ялъмов е също и главен асистент в Стопански Факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и преподава следните дисциплини: Глобализация и интернет икономика, Организационни мрежи и стратегически партьнорства, Управление на юридическите лица с нестопанска цел, Въведение в стопанското управление и публичната администрация.

Изследователски фокус

Гражданско общество, иновации, ИКТ, широколентов интернет, организационни мрежи

Избрани публикации

 • 2012 Hiding, Circumvention, Public Procurement and Shaping Laws: The Role of Networks and Bribery in Bulgaria, Eastern European Economics, Vol 50, No 5, M.E.Sharpe;
 • 2011 (ред. Петров, М, Стефанов, Р и Георгиева Т.) Иновации.бг 2011 (автор на главата за ИКТ);
 • 2010 (ред. Петров, М, Стефанов, Р и Георгиева Т.) Иновации.бг 2010 (автор на главата за ИКТ и частта за иновационния индекс);
 • 2010 (ред. Ценков Е.) Гражданското общество в България: Тенденции и рискове, Център за изследване на демокрацията (съавтор);
 • 2009 (ред. Петров, М, Стефанов, Р и Георгиева Т.) Иновации.бг 2009 (автор на главата за ИКТ);
 • 2009 Bankkova A. and Yalamov, T. Management, Knowledge and Competitiveness of Organizations: A study of Bulgarian enterprises, in Chobanov, G. Ploehn, J. Schellhaas, H (ed), Towards a Knowledge-Based Society in Europe, Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe, N 1, Peter-Lang Publishing;
 • 2008 Coping with Governance Risks, in Miller, S. Management Guide: Bulgaria, Cross-Culture Publishing, pp 173-182;
 • 2006 редактор и съавтор, е-България 2006, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”;
 • 2005 редактор и съавтор, е-България 2005, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”;
 • 2004 e-Bulgaria (editor and co-author), ARC Fund;
 • 2003 Nenovsky, N., Peev, E. and Yalamov T., La liaison banques-entreprises sous le régime de Currency Board: étude empirique pour la Bulgarie, Revue d'etudes comparatives Est-Ouest, Volume 34 (June) No 2. Also as Banks-Firms Nexus under the Currency Board: Empirical Evidence from Bulgaria, a William Davidson Institute Working Paper N 555, University of Michigan, 28 p., and as Bulgarian National Bank, Discussions Papers, 2003, No 32;
 • 2003 Бизнес коалиции, корпоративно управление и антикорупция, в Антикорупция, Илиев, П. (ред.), Център за изследване на демокрацията;
 • 2003 Неотчетена икономическа активност в информационния сектор в България, в Илиев, П. (ред.) Неформалната икономика в страните кандидатки за членство в ЕС, Център за изследване на демокрацията;
 • 2002, Yalamov T and Belev, B. Corporate Governance as Anti-Dote to Corruption: Examples and Lessons Learned in Bulgaria, in Corporate Governance as Anti-Dote to Corruption, CIPE, Washington.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.