Skip to main content

Д-р Татяна Новосьолова

Научен сътрудник
Правна програма

Образование

Доктор по политика и международна сигурност, Брадфордски университет, Великобритания

Бакалавър по международни отношения и науки за сигурност, Брадфордски университет, Великобритания

Биография

Д-р Татяна Новосьолова е научен сътрудник към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, България. Професионалният и опит включва управление на проекти, академични и политически изследвания и анализи и разработка и провеждане на обучения в сферата на висшето образование и следдипломната квалификация. Основният изследователски интерес на Татяна е взаимодействието между международното право и създаването на устойчиви политики с фокус върху поведенческата култура и професионалната отговорност и интегритет. Ключови теми в нейните изследвания са въздействието на научно-техническия прогрес върху установените регулаторни механизми и свързаните с него етични и социални аспекти, както и приложението на интерактивни методи на обучение и информационни и телекомуникационни технологии в образователния процес. Практическият опит на Татяна до присъединяването и към екипа на Центъра за изследване на демокрацията включва работа като научно-технически експерт към Международната федерация на асоциациите по биологична безопасност и Фондация „Ландау – Волта“, Италия; стаж в Центъра за разоръжаване към Университета в Брадфорд, Великобритания и стаж към Конвенцията за биологични оръжия, Офис за разоръжаване на ООН, Женева, Швейцария; консултантска дейност към правителствени структури, международни институции и неправителствени организации относно разработката и прилагането на програми за ангажиране на учените с въпросите на сигурността и етиката. Татяна е автор/съавтор на редица научни публикации и е представяла свои трудове на десетки международни конференции.

Изследователски фокус

Взаимодействие между законите и социалните норми и поведенческите култури; организационна промяна; създаване на капацитет; противодействие на рисковете, свързани с химически, биологични, радиологични и ядрени материали; противодействие на тероризма; социална устойчивост.

Избрани публикации

 • ‘Role of the Non-Governmental Life Science Community in Combatting Development, Proliferation, and Use of Chemical Weapons’ in Crowley, M., Dando, M., and Shang, L. (ed.), Preventing Chemical Weapons: Arms Control and Disarmament as the Sciences Converge (London: Royal Society of Chemistry, 2018).
 • Markov, D. et al, Factors Affecting the Social Status of Suspects and Accused, 2018, Center for the Study of Democracy.
 • Governance of Biotechnology in Post-Soviet Russia, Basingstoke: Palgrave, 2017.
 • ‘Comparing Responses between a Natural, Accidental, or Deliberate Biological Event’, in Beckham, T. (ed.), Biological Threat Reduction, OIE Scientific and Technical Review, vol.36:2, 2017, pp.647-654.
 • Martellini, M., Novossiolova, T. and Malizia, A. ‘A Reflection on the Future of the CBRN Security Paradigm’ in Cyber and Chemical, Biological Radiological, and Nuclear (CBRN), Explosives Challenges, Springer, 2017.
 • Novossiolova, T., Dando, M. and Pearson, G. ‘Article IV: National Implementation: Education, Outreach, and Codes of Conduct’, in Pearson, G., Sims, N. and Dando, M. Key Points for the Eighth Review Conference, University of Bradford, August 2016, pp.127-159.
 • Novossiolova, T. and Pearson, G. Effective Biosecurity Education Implementation: The Vital Importance of a Coordinated Approach, Bradford Review Conference Paper No.32, 2016.
 • ‘Enhancing Biosecurity Culture: The Essential Role of Biosecurity Education’, 1540 Compass, Issue 10, 2016, pp.34-38.
 • Biological Security Education Handbook: The Power of Team-Based Learning (Bradford: University of Bradford, 2016). Available at www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-studies/research/publications-and-projects/guide-to-biological-security-issues/.
 • Whitby, S., Novossiolova, T., Walther, G., and Dando, M. (eds.) Preventing Biological Threats: What You Can Do, Guide to Biological Security Issues and How to Address Them (Bradford: University of Bradford, 2015). Available at www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-studies/research/publications-and-projects/guide-to-biological-security-issues/.
 • ‘Biosecurity as a Normative Challenge’ in Clausen, J. and Levy, N. (ed.), Handbook of Neuroethics, (Dordrecht: Springer, 2015), pp.1813-1825.
 • Martellini, M. and Novossiolova, T. ‘Toward a Biosecurity Summit: The Nuclear Security Summit as a Model’, 1540 Compass, Issue 7, 2014, pp.37-42.
 • Novossiolova, T. and Whitby, S. ‘Biosecurity Training and Competence: Preserving Life Science Research Integrity and Ensuring Compliance’, in Sture, J. (ed.), Yearbook of Biosecurity Education (University of Bradford, 2013), pp.130-136.

Езици

English, Русский, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.