Skip to main content

Руслан Стефанов

Програмен директор
Главен икономист

Образование

Магистър по икономика и бизнес администрация от Университетa за национално и световно стопанство, София

Биография 

Руслан се присъединява към Центъра за изследване на демокрацията през 2002 г. Той притежава 20-годишен експертен опит, свързан с управлението и изпълнението на проекти, ангажирани с гражданското общество, научни изследвания и консултантска дейност в областите антикорупция, сива икономика, енергетика и иновационно развитие на Европа.

Руслан е съдиректор и съавтор на Кремълския наръчник, съвместен проект на Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), с фокус върху икономическия отпечатък и влиянието на Русия в Европа. Той е координатор на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI.net), най-голямата регионална антикорупционна мрежа на гражданското общество в Западните Балкани, Турция и Източна Европа. Съветник е към Европейската платформа за противодействие на недекларираната заетост  и е експерт в сферата на интелигентната специализация към Съвместния изследователски център към Европейската комисия. Редактор е на ежегодния аналитичен доклад Иновации.бг – най-авторитетният национален инструмент за мониторинг и оценка на политиките в областта на научните изследвания и иновациите в България.

Руслан член е на Мрежата за свободно предприемачество и демокрация и на Института за развитие към американския Център за международно частно предприемачество (CIPE), на Консултативния съвет на Клъстера за изследване на неформалния сектор и политиките за противодействие на неформалната икономика към Университета в Шефилд, Великобритания, както и на Международната асоциация по енергийна икономика.

Изследователски фокус

Антикорупция, неформална икономика, управление на енергийния сектор и енергийна сигурност, иновации и интелигентна специализация, европейска интеграция, Югоизточна Европа, Русия

Избрани публикации

The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe, Routledge, 2018, (ред.)

Russian Economic Footprint in the Western Balkans. Corruption and State Capture Risks, CSD, 2018, (ред.)

Russian Influence in the Media Sectors of the Black Sea Countries, CSD, 2018, (ред.)

Иновации.бг 2018: Интелигентни политики за иновационен растеж, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2018 (ред.)

Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства, Център за изследване на демокрацията, 2018 (ред.)

Evaluating Governance and Corruption Risks in Bulgaria, CSD, 2017, co-author

Иновации.бг 2017: България в глобалните технологични вериги, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2017 (ред.)

Кремълският наръчник: руското влияние в Централна и Източна Европа, Center for Strategic and International Studies, 2016, (съавт.)

Shadow Power: Assessment of Corruption and Hidden Economy in Southeast Europe, SELDI, 2016, (ред.)
Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция, Център за изследване на демокрацията, 2016 (съавт.)

Countering Corruption in Southeast Europe 2001 – 2014, book chapter in Klientelismus in Südosteuropa, Peter Lang, 2016, (авт.)

Иновации.бг 2016: Иновации чрез таланти, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2016 (ред.)

Public Integrity and Trust in the European Union, The Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2015, (съавт.)
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report, Macedonian Center for International Cooperation, 2016 (съавт.)

Bulgarian Public Procurement Market: Corruption Risks and Dynamics in the Construction Sector, Chapter in Government Favouritism in Europe (Ed. Alina Mungiu-Pippidi), Brbara Budrich Publishers, 2015, (съавт.)

Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата, Център за изследване на демокрацията, 2015 (съавт.)

Monitoring the Hidden Economy in Macedonia: Trends and Policy Options, Center for the Study of Democracy & Center for Research and Policy Making, 2015 (ред.)

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България, Център за изследване на демокрацията, 2014 (съавт.)

 

 

Езици

English, Deutsch, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.