Skip to main content

Росалина Тодорова

Анализатор
Социологическа програма

Образование

Магистър по социология (Социология на маргинализацията и изключеността), Кеймбриджки университет, Великобритания

Бакалавър по социология, Софийски университет, България

Бакалавър по журналистика, Софийски университет, България

Биография

Росалина Тодорова работи по проекти, свързани с етнически малцинства, радикализационни проблеми и тенденции, социално включване на уязвими групи, интеграция на мигранти и публични дискурси. Изследователските ѝ интереси са в областите на неравенствата, маргинализацията, постсоциалистически тенденции и стратегии за социално развитие, както и националистическите идеологии. Преди да се присъедини към Центъра, Росалина работи по академични изследвания, фокусирани върху етнографията на постсоциалистическия малък град, архивни проучвания на бездомничеството и кооперативното строителство в междувоенния период, свиването на селските и провинциални райони, както и всекиднвената реалност на демографската криза.

Публикации

  • Tzvetkova, G. and Todorova, R. (2021). Bosnia and Herzegovina: Persisting Ethno-Religious Divide. In: A. Triandafyllidou and T. Magazzini, ed., Handbook on Tte Governance of Religious Diversity, 1st ed. Routledge.
  • Тодорова, Р. (2018) Брекзит в Перспективата на космополитната социология на Улрих Бек. В: Годишник на Софийския университет: Книга Социология, том 106, 2017, стр. 145-159.
  • Тодорова, Р. Домът в Контекста на деиндустриализация и миграция: Икономически стратегии за социално позициониране. В: Годишник на Софийския университет: Книга Социология, том 108, 2019 (под печат).

 

Езици

English, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.