Skip to main content

Д-р Огнян Шентов

Председател на Управителния съвет

Образование

Доктор по философия, Българска академия на науките;
магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София

Биография

Д-р Огнян Шентов е Председател на Центъра за изследване на демокрацията от самото му основаване през 1989 г. Той е и съосновател и Председател на Настоятелството на фондация Приложни изследвания и комуникации, водеща неправителствена организация в областта на информационните технологии и иновациите, създадена през 1991 г. Д-р Шентов е работил по множество международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход. Автор и редактор е на редица публикации по проблемите на прехода към демокрация, на институционалните реформи и новите заплахи пред сигурността. Понастоящем участва в национална инициатива за добро управление и устойчиво развитие на енергийния сектор в България чрез разработване на политики за подобряване управлението на българския зелен сектор и постигане на енергийна ефективност в България.Д-р Шентов е член на Настоятелството на Новия български университет – София и член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие. Участва в управителните съвети на множество неправителствени организации и инициативи за публична политика, между които Центъра за икономическо развитие, Центъра за социални практики, Антикорупционната инициатива Коалиция 2000, Държавната обществено-консултативна комисия за превенция на престъпността към Министерския съвет и др.Специализирал е в Лондонското училище по икономика и политически науки и извършвал научно-изследователска дейност в различни институти за публични политики в САЩ.

Избрани публикации

 • Редактор, The Kremlin Playbook in Europe, 2020, ISBN 978-954-477-394-6.
 • Редактор, The Russian Economic Grip on Eastern Europe, Routledge, 2018, ISBN 9780815363422.
 • Редактор, Evaluating Governance and Corruption Risk in Bulgaria. Sofia: Center for the Study of Democracy, 2017, ISBN 978-954-477-310-6.
 • Редактор, Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма. Sofiа: Център за изследване на демокрацията, 2017, ISBN 978-954-477-298-7.
 • Редактор, Мониторинг на рисковете от радикализация. София: Център за изследване на демокрацията, 2017, ISBN 978-954-477-302-1.
 • Редактор, Скрита власт: оценка на корупцията и скритата икономика в Югоизточна Европа. София: Център за изследване на демокрацията, 2016, ISBN 978-954-477-282-6. 
 • Редактор, Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция. София: Център за изследване на демокрацията, 2016, ISBN 978-954-477-279-6.
 • Редактор, Мониторинг на антикорупцията в Европа. Оценка на антикорупционните политики и измерване на корупцията,София. 2015, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Радикализация в България: заплахи и тенденции. София, 2015, Център за изследване на демокрацията. 
 • Редактор, Financing of Organised Crime. Sofia, 2015, Center for the Study of Democracy. 
 • Редактор, Преглед на инструментите за оценка на антикорупционните политики. София, 2015, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България. София 2014, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Разпореждане с конфискувано имущество в държавите членки на Европейския съюз: Право и практика, София. 2014, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Антикорупция презареждане: Оценка на Югоизточна Европа. София, 2014, Център за изследване на демокрацията.
 • Редактор, Corruption Assessment Report: Anti-Corruption Policies against State Capture. Sofia, 2014, Center for the Study of Democracy.
 • Редактор, Гражданското общество в България: от социално предприемачество до завладяване от държавата. София, 2013, Център за изследване на демокрацията. 
 • Редактор, Addressing the Threat of Fraud and Corruption in Public Procurement: Review of State of the Art Approaches. Sofia, 2013, Center for the Study of Democracy.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.