Skip to main content

Миряна Илчева

Старши анализатор
Правна програма

Образование

Магистър по право, специализации „Правораздаване” и „Публична администрация”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

Магистър по международно хуманитарно право, 

Женевска академия по международно хуманитарно право и права на човека, Женева

Биография

Миряна Илчева работи по основните проекти на Правната програма на Центъра, свързани с наказателното правосъдие. Подпомага оценката на нуждите от индикатори за обществено доверие във връзка с проект „Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики” (EURO-JUSTIS). През 2008-2009 г. взема активно участие в подготовката на доклад относно законодателството, политиките, практиките и подходите на държавите-членки на ЕС относно пострадалите от престъпления, възложен от Европейската комисия. Работила е и по изготвянето на информационни карти за правата на пострадалите от престъпления в държавите-членки на ЕС. Миряна Илчева участва в работата по въвеждане на електронни инструменти в управлението на наказателните дела. Преди да се присъедини към екипа на Центъра за изследване на демокрацията, тя работи за Програмата за наказателноправна реформа на софийския офис на Американската асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия, където участва в повишаването на институционалния капацитет на органите на наказателното правосъдие и в различни законодателни работни групи.

Избрани публикации

  • Насочване към правна помощ на жертви на трафик на хора (съавтор), 2018.
  • Национален доклад за България относно свободното движение на младите европейци по време криза (автор). София: Център за изследване на демокрацията, 2017.
  • Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел: оценка и предложения за промени (съавтор). София: Център за изследване на демокрацията, 2016, ISBN 978-954-477-262-8. 
  • JUSTIS PROJECT WORKING PAPERS Review of Need: Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, HEUNI, 2009 (съредактор);
  • Разкриване и разследване на компютърни престъпления, изд. “Сиби” 2006 (съставител);

Езици

English, Français, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.