Skip to main content

Д-р Мила Манчева

Извънщатен сътрудник
Социологическа програма

Образование

Доктор по история, Централноевропейски Университет, Будапеща

Магистър по история, Софийски Университет

Биография

Понастоящем Мила Манчева работи в отдела за подкрепа в областта на убежището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Преди това тя беше директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. В периода 2001-2005 г., тя е работила в мисията на Международната организация по миграция в България по теми, свързани с превенция на нелегалния трафик на хора, управление на границите и правата на мигрантите. Мила Манчева е била и „Alexander von Humboldt“ изследовател по въпроси на миграцията в Института за Източноевропейски изследвания към Свободния униерситет в Берлин (2005-2006 г.), като защитава докторска степен по история в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария. Нейните изследователски интереси обхващат миграция, даване на убежище и интеграция, междуетнически отношения и радикализация.

През последните 15 г. тя  е координирала и участвала в повече от 20 проекта финансирани от различни генерални дирекции на Европейската комисия – Правосъдие и потребители (DG JUST), Миграция и вътрешни работи (DG HOME) и Изследвания и иновации (DG RTD).

Мила Манчева е член на Европейската експертна мрежа по въпросите на тероризма (European Expert Network on Terrorism Issues - EENeT).

Избрани публикации

Markov, M., Mancheva, M., Dragoeva (2018) Standards for Forced return Monitoring in Bulgaria. Sofia – Center for the Study of Democracy.

Dzhekova R., Mancheva, M., Stoyanova and Anagnostou (2017), Monitoring Radicalisation: A Franework for Risk Indicators, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. (2016) Risks of Islamist Radicalisation, in Shentov, O. and B. Todorov (eds.) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. and S. Ivanova (2015) Assessing the Integration of Vulnerable Migrant Groups in Ten EU Member States, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Dimitrova, K., M. Mancheva (2013) Assessment of Programs for Assistance and Re/Integration of Child Victims of Trafficking. Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Slovakia and Sweden in Comparison, in Nonchev, A and M. Mancheva (eds.) Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking. Improving Policy and Practice in the EU Member States, Sofia – Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. (2012) Schooling on the Move: asylum seeking and refugee children in the public school system of Bulgaria, in International Advances in Education: Global Initiatives for Equity and Social Justice, vol. 6 E. Brown, A. Krasteva (eds.) Migrants, Displaced, and Undocumented, vol. 6.

Mancheva, M. (2012) Educational Integration of Refugee and Asylum-Seeking Children, Country Report Bulgaria, in Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of EU Member States, Sofia – CSD, pp. 108-136.

Mancheva, M., A. Nonchev (2012), Comparative Report: Promoting Best Practices in the Area of Educational Integration of Refugee and Asylum-seeking Children – the Role of Evaluations and Social Impact Assessments in Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of EU Member States, Sofia – CSD, pp. 333-347.

Mancheva, M., E. Troeva (2011) Migrations to and from Bulgaria: The State of Research in Hajdinjak, M (ed.) Migrations, Gender and Intercultural Interactions in Bulgaria, Sofia – IMIR, pp. 13-61.

Troeva, E., M. Mancheva (2010) Gender, Migration and Religion. Immigrant Muslim Women in Bulgaria.

Mancheva, M. (2010) “Irregular Migration and Undocumented Migrant Work after Bulgaria’s EU Accession”, Ethnologia Balkanica, vol. 14/2010.

Mancheva, M. (2008) “Practicing Identities Across Borders. The Case of Bulgarian Turk Irregular Labor Migrants in Germany” in M-P. Smith and J. Eade (eds) Comparative Urban and Community Research, vol. 9, New Brunswick: Transaction Publishers .

Policy Reports

Mancheva, M., Dragoeva, L. (2018) Monitoring Forced Return in Bulgaria: Analytical Report.

Mancheva M. and Ivanova (2017) Mapping the Training Needs of Beneficiaries of International Protection and the Existing Mechanisms for Training Provision in Bulgaria, Sofia – CSD

Mancheva, M., L. Derelieva (2015) FRA EU wide study “Migrants and their Descendants: Social Inclusion and Participation in Society”.

Mancheva, M., S. Ivanova and K. Dimitrova (2014) “Assessing the Integration of vulnerable migrants in Bulgaria”, Sofia - Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. (2014) “Review of Existing Monitoring Mechanisms for the integration of migrants. National report for Bulgaria”, Sofia - Center for the Study of Democracy.

Mancheva, M. et. al. (2014) “Annual Policy Report 2013 on Migration and Asylum Policy in Bulgaria”, prepared for the European Migration Network.

Езици

English, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.