Skip to main content

Д-р Мария Трифонова

Главен научен сътрудник
Програма „Енергетика и климат“

Образование

Доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Дипломиран икономист, Университет „Дуисбург-Есен“, Германия

Биография

Мария Трифонова работи в областта на енергийната икономика и политика. През целия си професионален път се занимава с анализ на технологичното и социално-икономическото развитие на енергийния сектор. Била е програмен директор на Българската фотоволтаична асоциация. Работила е върху изследвания на иновативни бизнес модели за интегриране на възобновяеми енергийни технологии, както и на енергийния преход в редица европейски държави в Европейския институт за енергийни изследвания (EIFER) в Карлсруе, Германия. Участвала е в проекти като PV Grid, NanoPhoSolar, MEDEAS и Energy Trilemma Index. От няколко години е асистент в Стопанския факултет на Софийския университет, където преподава и координира магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“.

Избрани публикации

  • Trifonova, M. (2019). “Renewable Energy Sector Development in Bulgaria- an Institutional Analysis”. In: Chobanov, G. et al. (eds.), Annual of Sofia University, Faculty of Economics and Business Administration, Volume 17. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
  • Trifonova, M. (2019). “The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research”. In: Young Researchers. Conference Proceedings 2 018, Vol. 1, P. 552-563. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
  • Trifonova, M. (2017). “Development of the Renewable Energy Sector in Europe”. In: Breh, W. and Kull, H. (eds.), Ideen und Innovationen für die Energie von morgen. Karlsrue: Karlsrue Institute of Technology.

Езици

English, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.