Skip to main content

Мария Дойчинова

Анализатор
Правна програма

Образование

Бакалавър по библиотечни и информационни науки, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

Магистър по международни икономически отношения, Университет за национално и световно стопанство, София

Биография

Мария Дойчинова отговаря за библиотечния фонд и за подготовката на публикациите на Центъра. В рамките на Правната програма е подпомагала изследователската работа в рамките на функциите на Центъра като национален координатор за България по въпросите на расизма и ксенофобията на Агенцията на Европейския съюз за основните права, както и последващите инициативи и проекти за документиране и борба с проявите на расизъм и дискриминация. Участва и в усилията за въвеждане на електронни инструменти за управление на наказателните дела. Работила е като технически редактор и като журналист в АИИ Дейта процесинг и като документалист в Информационния център на Съвета на Европа от между 2005 и 2007 г.

Избрани публикации

  • Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС , многоезичен компактдиск, Център за изследване на демокрацията, 2011.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.