Skip to main content

Д-р Гергана Цветкова

Директор
Социологическа програма

Образование

Доктор по човешки права, политика и устойчивост, Висше училище „Света Ана“, Пиза, Италия
Магистър по демокрация и човешки права в Югоизточна Европа, Университет в Сараево, Босна и Херцеговина и Университет в Болоня, Италия
Бакалавър по политология-международни отношения, Американски университет в България
Бакалавър по история, Американски университет в България

Биография

Гергана Цветкова работи по проекти, свързани с етно-религиозните малцинства, радикализация и социално включване на уязвими групи, изпълнявани от Социологическата програма на ЦИД. Академичните и изследователските й интереси са в областите на човешките права, външната политика, правосъдието на прехода, глобалното управление. Преди да се присъедини към ЦИД, Гергана ръководи Изследователското звено по теория на международните отношения към Международната асоциация за студенти по политически науки и е асоцииран мениджър на Световната организация срещу инсулта. Има предишен опит в комуникациите и връзките с обществеността, в неправителствения сектор като програмен координатор на Фондация „Свободна и демократична България“ и като старши редактор на научното списание „Политикон“.

Избрани публикации

Tzvetkova, G. 2018. Principled Pragmatism and US Foreign Policy Traditions: Philosophical and Policy Points of Contact. Diplomacy journal, Bulgarian Diplomatic Institute, Sofia, Bulgaria, issue 21 July 2018, ISSN 1313-6437.

Tzvetkova, G. 2017. The 2016 Global Strategy of the European Union through the Lens of Pragmatic Idealism. Political Analysis (New Bulgarian University), issue 3-2017, pp. 99-117. ISSN 2534-9902. Available at: politicalscience.nbu.bg/download/politicheski-nauki/pa-3.pdf

Tzvetkova, G. 2017. The European Union and the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia: A Case of Effective Multilateralism? Politikon, Vol. 32 (Special IAPSS Research Committees Issue), pp. 5-21. ISSN 2414-6633. Available at: <http://www.iapss.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/Politikon_vol.-32_5-21.pdf>.
   
Tzvetkova, G., 2017. The Implications of Principled Pragmatism for Human Rights Promotion. Peace Human Rights Governance, 1(1), pp. 67-86. ISSN Number 2532-3474, DOI 10.14658/pupj-phrg-2017-1-4. [pdf] Available at: <http://phrg.padovauniversitypress.it/2017/1/4>.  

Tzvetkova, G. 2015. Resilience, a New Counter-Terrorism Measure: The Cases of the United States of America and the European Union. The ITPCM International Commentary, Issue “Recent challenges to the International Community: innovative ideas on how to deal with them”. XIII (39, July 2015), pp. 36-40, ISSN: 2239-7949.

Tzvetkova, G. 2012a. Apology – All is Relative. Stories of Acknowledgement, Hesitation and Denial after Communism” Studies in 20th Century European History, (1), pp. 105-124, ISSN: 2084-3518. [pdf] Available at: <http://enrs.eu/studies_files/1/#/3>.

Tzvetkova, G. 2011. Never Again? History of Transitional Justice in Croatia. Master Theses Selected for Publishing, Academic Year 2010-2011, pp. 311-399. Sarajevo: CIPS.

Езици

English, Italiano, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.