Skip to main content

Галина Сапунджиева

Сътрудник
Правна програма

Образование 

Магистър по право, Варненски свободен университет

Биография

Галина Сапунджиева отговаря за административната дейност на Правната програма, включително организирането на различни събития (конференции, кръгли маси, семинари), поддържането на програмната база данни, подготовката на проектна документация и поддръжката на интернет представянето на програмата. Тя е участвала в идентифицирането на неправителствени организации във връзка с развитието на капацитета на гражданското общество за мониторинг в областта на правосъдието, свободата и сигурността. Подпомага създаването и укрепването на институцията омбудсман на национално и местно равнище в България. Взема участие и в усилията за въвеждане на електронни инструменти в управлението на наказателните дела.

Избрани публикации

  • Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС , многоезичен компактдиск, Център за изследване на демокрацията, 2011.

Езици

English, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.