Skip to main content

Даниела Минева

Старши анализатор
Икономическа програма

Образование

Магистър по макроикономика,  Университет по национално и световно стопанство, София

Биография

Даниела Минева работи по основните проекти на Икономическата програма на Центъра в областта на антикорупцията, управление на Европейските фондове и Кохезионна политика, иновациионна политика, конкурентоспособност на икономиката и сива икономика. Тя също така е участвала в разработването на редица документи, свързани с националната научна, иновационна и технологична политика като: Регионална иновационна стратегия за Югозападен район на България, Годишни отчети на българската национална иновационна политика за 2006 г. и 2007 г., възложени от Министерството на икономиката и енергетиката,  аналитичен доклад Иновации.бг, доклад е-България. Тя е и кореспондент за България към информационната платформа на Европейската комисия за европейски, национални и регионални системи и политики за научно-изследователска и развойна дейност – ERAWATCH. През 2009 г. тя взе участие в проект "Принос на политиките на регионално ниво за реализирането на Европейското изследователско пространство" и "Европейска обсерватория за изследване - университети и национални агенции за финансиране на изследванията".  Даниела Минева е участвала в проучване на възможността за създаване на европейска платформа за сътрудничество между инспекциите по труда и други мониторингови и контролни органи, занимаващи се с предотвратяване и борба с недекларирания труд. През 2010 г. и 2011 г. тя работи по проект "Регионален иновационен монитор", инициатива на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост”  и проект "Предоставяне на анализ на политиките за изпълнение на Кохезионната политика 2007-2013", с акцент върху иновациите, енергийната ефективност и ВЕИ, финансиран от ГД "Регионална политика". От ноември 2012 г. Даниела Минева работи по проект „Гражданско общество за добро управление и антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на капацитет за мониторинг, застъпничество и повишаване на осведомеността“. В рамките на проекта Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) координира усилията на СГО от девет държави в борбата с корупцията.

Изследователски фокус

Антикорупция, иновационна политика, управление на Европейските фондове и Кохезионна политика, конкурентоспособност и безнес среда, неформална икономика

Езици

English, Español, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.