Skip to main content

Даниела Минева

Старши анализатор
Икономическа програма

Образование

Магистър по макроикономика,  Университет по национално и световно стопанство, София

Биография

Даниела Минева работи по основните проекти на Икономическата програма на Центъра в областта на антикорупцията, управление на Европейските фондове и Кохезионна политика, иновациионна политика, конкурентоспособност на икономиката и сива икономика. Тя също така е участвала в разработването на редица документи, свързани с националната научна, иновационна и технологична политика като: Регионална иновационна стратегия за Югозападен район на България, Годишни отчети на българската национална иновационна политика за 2006 г. и 2007 г., възложени от Министерството на икономиката и енергетиката,  аналитичен доклад Иновации.бг, доклад е-България. Тя е и кореспондент за България към информационната платформа на Европейската комисия за европейски, национални и регионални системи и политики за научно-изследователска и развойна дейност – ERAWATCH. През 2009 г. тя взе участие в проект "Принос на политиките на регионално ниво за реализирането на Европейското изследователско пространство" и "Европейска обсерватория за изследване - университети и национални агенции за финансиране на изследванията".  Даниела Минева е участвала в проучване на възможността за създаване на европейска платформа за сътрудничество между инспекциите по труда и други мониторингови и контролни органи, занимаващи се с предотвратяване и борба с недекларирания труд. През 2010 г. и 2011 г. тя работи по проект "Регионален иновационен монитор", инициатива на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост”  и проект "Предоставяне на анализ на политиките за изпълнение на Кохезионната политика 2007-2013", с акцент върху иновациите, енергийната ефективност и ВЕИ, финансиран от ГД "Регионална политика". От ноември 2012 г. Даниела Минева работи по проект „Гражданско общество за добро управление и антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на капацитет за мониторинг, застъпничество и повишаване на осведомеността“. В рамките на проекта Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) координира усилията на СГО от девет държави в борбата с корупцията.

Изследователски фокус

Антикорупция, иновационна политика, управление на Европейските фондове и Кохезионна политика, конкурентоспособност и безнес среда, неформална икономика

Избрани публикации

 • SELDI Background Document 2: Corruption and Anticorruption Monitoring Instruments in Southeast Europe, ноември 2013 г. (съавт.);
 • SELDI Background Document 1: Recent Developments and New Prospects: Major Corruption Challenges in Southeast Europe, май 2013 г. (съавт.);
 • SELDI Policy Brief 1: Major Corruption Challenges in South-East Europe, май 2013 г. (съавт.);
 • SELDI Strategy and Action Agenda for Good Governance and Anticorruption in Southeast Europe, 2013 (съавт.);
 • Иновации.бг 2013, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2013 (съавт.);
 • Knowledge and Advisory Services Program on Innovation: Smart Specialization Strategy Report, Световна банка, януари 2013 (съ-автор);
 • Стандарти за Оценяване на Научно-Изследователска Дейност, Технологично Развитие и Иновации (НИДТРИ), публикуван по проект EVAL-INNO, 2012, (съ-автор и редактор);
 • Иновации.бг 2012: ИКТ и иновационно търсене, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2012 (рабтона група по подготовката на доклада);
 • Policy Paper on Renewable Energy and Energy Efficiency of Residential Housing, DG Regional Policy, 2011 (съавт.);
 • Иновации.бг 2011, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2010 (съавт.);
 • ERAWATCH Analytical country report 2010: Bulgaria, ERAWATCH Network, 2010 (съавт.);
 • Bulgaria Country Report on Achievements of Cohesion Policy, DG Regional Policy, ноември 2010 (съавт.);
 • Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2007-2013, Policy Paper on Innovation: Bulgaria, DG Regional Policy, август 2010 (съавт.);
 • Иновации.бг 2010, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2010 (съавт.);
 • Innovation and Research in Bulgaria on the Eve of EU Accession: Lessons from a Peer Country – AUSTRIA, Gesellschaft zur Forderung der Forschung, Neuer Wissenschaftlicher Verlag Graz-Wien, Austrian Science and Research Liaison Office Sofia and ARC Fund, 2007 (съавт.);
 • Годишeн доклад за състоянието и развитието на националната политика  в областта на иновациите, Министерство на икономиката и енергетиката, София, 2007 (съавт.). 

Езици

English, Español, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.