Skip to main content

Д-р Александър Стоянов

Главен експерт

Образование

Доктор по Социология, Университет за национално и световно стопанство, София

Биография

Александър Стоянов е главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията  и управител на  Витоша Рисърч (от 2000 г.). От 1991 г. той участва в разработването и прилагането на множество социални и маркетингови изследователски проекти в областта на икономическо поведение, социалната справедливост, корупцията и организираната престъпност, изследвания на жертвите на престъпления и др., подкрепяни от ПРООН, Световната банка, Американската агенция за международно развитие и Европейската комисия. По-важните дългосрочни проекти включват Системата за мониторинг на корупцията, Национално изследване на престъпността, Изследване на сивия сектор в България, изследванията Евробарометър и Флаш Евробарометър в България.

Д-р Стоянов също работи като доцент по социология в Университета за национално и световно стопанство, София. В катедра Икономическа социология той чете курсове по Социална стратификация и мобилност, Социални и медийни изследвания и Обработка и анализ на данни.

Избрани публикации

Stoyanov, A., Stefanov, R., 2018. State capture: Kremlin’s influence amplifier, in: Shentov, O., Stefanov, R., Vladimirov, M. (Eds.), The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe. Routledge, Oxon and New York.


Stoyanov, A., 2018. Corruption, state capture and anti-corruption initiatives in post-communist countries, in: Meirotti, M., Masterson, G. (Eds.), State Capture in Africa. Old Threats, New Packaging. EISA, Johannesburg, pp. 167–182.


Stoyanov, A. Private Sector Corruption in Bulgaria. Sofia: Center for the Study of Democracy, 2018.

Anticorruption: Implementation and assessment of anticorruption policies and measures (MACPI), Sofia, Center for the Study of Democracy, 2017.


Stoyanov, A., A. Gerganov, A. Di Nicola, and F. Costantino. Monitoring Anti-Corruption in Europe. Bridging Policy Evaluation and Corruption Measurement. Sofia: Center for the Study of Democracy, 2015. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.