Skip to main content

Д-р Александър Герганов

Старши анализатор
Икономическа програма

Образование

Доктор по психология (когнитивна наука), Нов български университет 
Магистър по когнитивна наука, Нов български университет 
Бакалавър по Компютърни системи и технологии, Технически университет – София

Биография

Александър Герганов се занимава с изследователска дейност в областта на корупцията, виктимизационните проучвания на конвенционалната престъпност, сивата икономика. Фокусира се върху методологически аспекти, статистически анализи в социалните науки, математическо моделиране и изчислителни модели. От 2005 г. участва в множество мултидисциплинарни международни проекти, а от 2009 г. е част от Центъра за изследване на демокрацията  и Витоша рисърч. Има методологически принос към обновяването и имплементацията на Системата за оценка на корупцията, виктимизационните индекси на конвенционалната престъпност, индексите на сивата икономика. Участва в създаването на МАКПИ – иновативен инструмент за мониторинг и оценка на антикорупционни политики. Отговаря за контрола на качеството на данните и методологическата координация при международните проучвания на корупцията, проведени през 2014 г. и 2016 г. в девет страни като част от инициативата SELDI. Александър Герганов е също и главен асистент в Центъра за емпирични социални изследвания към Института по философия и социология при БАН.

Изследователски фокус

Корупция, конвенционална престъпност, скрита икономика, завладяване на държавата, статистически анализи в социалните наука и моделиране

Избрани публикации

Stoyanov, A., Gerganov, A. Di Nicola, A. & Costantino, F. (2015). Monitoring Anti-Corruption in Europe. Bridging Policy Evaluation and Corruption Measurement. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy. ISBN 978-954-477-241-3

Stoyanov, A., Gerganov, A. Di Nicola, A., Costantino, F. & Terenghi, F. (2015). Mapping Anticorruption Enforcement Instruments. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy. ISBN 978-954-477-239-0

Bezlov, T., Gounev, Ph. & Gerganov, A. (2011). Crime Trends in Bulgaria 2000 – 2010. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy (CSD)

Gerganov, A., Grinberg, M., Quinn, P. C., & Goldstone, R. L. (2007). Simulating conceptually-guided perceptual learning. Proceedings of the Twenty-ninth Annual Conference of the Cognitive Science Society. (pp. 287-292). Nashville, TN: Cognitive Science Society.

Езици

Английски

Езици

English

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.