Skip to main content

Д-р Александър Герганов

Директор
Социологическа програма

Образование

Доктор по психология (когнитивна наука), Нов български университет 
Магистър по когнитивна наука, Нов български университет 
Бакалавър по Компютърни системи и технологии, Технически университет – София

Биография

Александър Герганов се занимава с изследователска дейност в областта на корупцията, виктимизационните проучвания на конвенционалната престъпност, сивата икономика. Фокусира се върху методологически аспекти, статистически анализи в социалните науки, математическо моделиране и изчислителни модели. От 2005 г. участва в множество мултидисциплинарни международни проекти, а от 2009 г. е част от Центъра за изследване на демокрацията  и Витоша рисърч. Има методологически принос към обновяването и имплементацията на Системата за оценка на корупцията, виктимизационните индекси на конвенционалната престъпност, индексите на сивата икономика. Участва в създаването на МАКПИ – иновативен инструмент за мониторинг и оценка на антикорупционни политики. Отговаря за контрола на качеството на данните и методологическата координация при международните проучвания на корупцията, проведени през 2014 г. и 2016 г. в девет страни като част от инициативата SELDI. Александър Герганов е също и главен асистент в Центъра за емпирични социални изследвания към Института по философия и социология при БАН.

Изследователски фокус

Корупция, конвенционална престъпност, скрита икономика, завладяване на държавата, статистически анализи в социалните наука и моделиране

Езици

English

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.