Skip to main content

На 3 и 4 декември 2015 г. в Истанбул се проведе семинар на тема „Завладяването на държавата: фактори, последици, измерване“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията в качеството му на координатор на инициативата SELDI и Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV) с подкрепата на Фондация „Отворено общество“. Целта на семинара, в който участваха водещи европейски и американски експерти в областта на антикорупцията и доброто управление, бе да се достигне до една по-детайлна дефиниция на явлението завладяване на държавата и до евентуални начини за неговото измерване като цяло и в конкретни сектори като енергетиката, банковото дело, телекомуникациите. В дискусията се акцентира преди всичко на възможностите да бъдат практически измерени рисковете и последиците от завладяването на държавата в страните в преход – новите страни членки, настоящите и евентуалните бъдещи страни-кандидатки за членство в ЕС.

Завладяването на държавата може да се дефинира като използване от страна на частни интереси на корупционни практики, чрез които те въздействат върху институциите така, че да запазят монопола си върху ресурсите в ключови икономически сектори. Често чрез системата за разпределение на публичните средства те успяват да финансират неконкурентни предприятия в стратегически сектори на икономиката, където клиентелните мрежи могат да се възползват от огромни приходи чрез бордовете на държавни предприятия и чрез обществените поръчки. Възможно е и чужди правителства или международни компании да се възползват от водещите си икономически позиции, за да завладеят управляващия елит. По този начин те могат пряко да влияят върху вземането на управленски решения, което понякога има катастрофални последици за политическата стабилност и териториална цялост на държавата.
 

The participants in the workshop: State Capture: Drivers, Outcomes and Measurement, 3-4 December 2015, Istanbul
From left to right: Ms Ceren Zeytinoglu, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV); Mr. Evren Aydogan, Economic Policy Research Institute (TEPAV); Dr. Andrej Nosko, Program Manager at the Open Society Think Tank Fund; Dr. Florin Marius Popa, Director at National School of Political Science and Public Administration – Center for Public Affairs, Bucharest; Prof. Alina Mungiu-Pippidi, Director, European Research Centre for Anticorruption and State-Building, Hertie School of Governance, Berlin and SELDI International Board Member; Mr. Ruslan Stefanov, Director of the Economic Program at the Center for the Study of Democracy (CSD) and SELDI Coordinator

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.