Skip to main content

Европейската комисия многократно е отбелязвала, че в страните от Западните Балкани съществуват рискове от завладяване на държавата, „включително връзки на организираната престъпност и корупцията на всички нива на управление и администрация, както и силно вплитане на публични и частни интереси“. През 2020 г. инициативата за борба с корупцията SELDI приложи пилотно Диагностичната оценка на завладяването на държавата (SCAD) - методология за мониторинг и разкриване на уязвимите сфери в Западните Балкани.

Пилотните SCAD данни, представени на уебинара на 30 октомври 2020 г., сочат, че основното предизвикателство за страните от региона остава завладяването на държавата чрез медиен контрол, корупция в съдебната система, липса на почтеност на публичните организации, липса на безпристрастност и неадекватни антикорупционни процедури. В Западните Балкани нивата на завладяване на държавата варират между 39 и 45 по скала, в която пълното завладяване на държавата е оценено на 100.

Данните също така свидетестват, че въпреки че никоя от страните не е близо до пълното завладяване на държавата, т.е. авторитарно управление, са налице критични нарушения на демократичния и икономически принцип за взаимен контрол. Ключови икономически сектори като енергетиката, фармацевтиката, телекомуникациите и строителството показват признаци на монополен натиск, потенциално свързан със завладяване на държавата. Стойността на индикатора за натиск върху бизнеса (Business State Capture Pressure) в Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина не е за пренебрегване, като в Косово* e близо до средните нива, а в Албания е тревожно висока. Европейската комисия ще трябва да обърне специално внимание на защитата на конкуренцията в тези сектори, когато осъществява Икономическия и инвестиционен план за региона. Целта на този план е да стимулира икономиките и същевременно да подобри тяхната конкурентоспособност. Методологията SCAD също така идентифицира значителни проблеми със свободата на медиите в Западните Балкани, допринесли за демократичния упадък в региона. Кризата с Covid-19 влоши ситуацията като засили държавния натиск върху медиите, след като бяха приети допълнителни разпоредби относно разпространението на фалшиви новини и последващото намаляване на пазарните приходи.

Виола фон Крамон-Таубадел, евродепутат, член на Зелените – Европейски свободен алианс, член на Комисията по външни работи, отбеляза необходимостта от нов набор от инструменти, който да надхвърля традиционните европейски доклади и формалното прилагане на препоръки. Тя отличи две важни стъпки, чрез които ЕС би могъл да пристъпи към намаляване уязвимостта от завладяване на държавата на страните от Западните Балкани. Първо, ЕС следва да поеме по-активна роля при управлението на финансирането, като настоява за по-ефективно и прозрачно използване на средства. Второ, прилагането на обективни данни и критерии ще спомогне завладяването на държавата да бъде правилно оценено и адресирано. Джулио Веннери, ръководител на Центъра за тематични експертизи (CoTE), Върховенство на закона, Основни права и демокрация към Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, подчерта, че ясните правила и близките отношения с гражданското общество в региона са от съществено значение за предотвратяване достъпа на организирани престъпни мрежи до политиката. Той обърна внимание на уроците, извлечени от предишните етапи на разширяване на ЕС, както и значителната помощ за региона, която дава Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) III.

Участниците в уебинара, 30 октомври 2020 г.
Участниците в уебинара, 30 октомври 2020 г.
Виола фон Крамон-Таубадел, евродепутат, член на Зелените – Европейски свободен алианс, член на Комисията по външни работи
Резултати от анкета по време на уебинара

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.