Skip to main content

Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите

Washington D.C.

Отслабването на притегателната сила на Европейския съюз оставя властови вакуум в Югоизточна Европа, който авторитарни сили като Русия са готови да запълнят. Кремъл се възползва от слабото функциониране на държавните институции и допълнително ги дестабилизира, за да засили икономическото и политическото си влияние в региона. Това е един от основните изводи на доклада „Кремълският наръчник в Югоизточна Европа: икономическо влияние и остра сила“, представен от Центъра за изследване на демокрацията на 22 януари 2019 г. в Центъра за анализ на европейските политики (CEPA) във Вашингтон.

По време на дискусията водещите автори Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма, и Мартин Владимиров, анализатор в същата програма на Центъра, коментираха основните изводи на доклада. Своята гледна точка представиха Янош Бугайски, старши научен сътрудник, и Браян Уитмор, директор на програма „Русия“ в CEPA.

Последният „Кремълски наръчник“ застъпва тезата, че руската икономическа мощ в Югоизточна Европа отслабва след наложените по повод нахлуването на Русия в Украйна санкции и последвалото значително покачване на цените на петрола и газта. Руските компании обаче запазват контрола върху стратегически активи като най-големите компании за преработка на нефт, както и продажбата и разпространението на горива и природен газ. За да засили влиянието си, Кремъл експлоатира и структурните проблеми на пазара, зависимостта на регулаторните органи и множеството слабости в управлението на държавните предприятия в страните от региона.

Докладът съдържа следните препоръки за противодействие на влиянието на Русия в Югоизточна Европа:

  • Създаване и прилагане на национални стратегии за противодействие на завладяването на държавата.
  • Диверсифициране на чуждестранните капиталови потоци с оглед отхвърляне на зависимостта от капитали, произхождащи от авторитарни държави, чиято цел е превземането на стратегически сектори чрез прийоми, различни от пазарната конкуренция.
  • Подобряване на националната енергийна сигурност чрез пълна либерализация на националните пазари, интеграция на регионалния пазар и изграждане на ключови инфраструктурни проекти за алтернативни доставки на газ към региона.
  • По-строго и последователно прилагане на законодателството срещу изпирането на пари от страна на ЕС, както и преодоляване на несъвършенствата на регулаторната рамка в областта на корпоративната собственост и преките чуждестранни инвестиции.
  • Използване на възможностите на американския Закон за чуждестранните корупционни практики и разширяване на обхвата на Глобалния закон „Магнитски“ за разследване от страна на САЩ на политическа корупция в Европа като цяло и в Югоизточна Европа в частност, особено по отношение на случаи, подпомагащи стратегическите интереси на Русия.

 

По време на кръглата маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите“, 22 януари 2020 г., Вашингтон
По време на кръглата маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите“, 22 януари 2020 г., Вашингтон (Снимка: CEPA)
По време на кръглата маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите“, 22 януари 2020 г., Вашингтон
По време на кръглата маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите“, 22 януари 2020 г., Вашингтон
По време на кръглата маса „Завладяване на държавата чрез икономическа зависимост: Стратегията на Кремъл за Балканите“, 22 януари 2020 г., Вашингтон

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.