Skip to main content

Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа

18:00
Документи

Изминалата година показа ясно уязвимостта в управлението на страните от Югоизточна Европа, както и заплахата пред европейската перспектива на региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия-ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. Основна част от този ангажимент остава намаляването на предпоставките за корупция и завладяване на държавата, особено в сектора на енергетиката. По време на семинар на 14 юни 2016 г., SELDI, най-голямата антикорупционна коалиция от организации на гражданското общество в региона, координирана от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел резултатите от своята Система за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016. СМК прави сравнение на девет страни от ЮИЕ на база анализ на политиките и социологически проучвания, проведени през 2001 г., 2002 г., 2014 г. и 2016 г. Участниците в събитието обмениха практически опит и идеи за развитие на ефективни анти-корупционни политики.

Основен фокус беше поставен върху дефицитите в управлението на енергийния сектор в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Регионалният анализ на инициативата SELDI за основните двигатели и последствия от завладяването на държавата в енергийния сектор се основава на 57 интервюта с енергийни експерти, институции и предприятия и анализ на финансовото управление на държавните енергийни компании. Той също така предлага начини за идентифициране на специфичните рискове в сектора.

Участниците в семинара обсъдиха наличните инструменти за мониторинг на корупцията и завладяването на държавата и предложиха нови подходи, които да подобрят ранното сигнализиране. Специално внимание беше отделено на сътрудничеството между политиците, гражданското общество и бизнеса.

Участниците в семинара Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 14 юни 2016 г., Брюксел
Г-жа Ерика Томас, съветник по въпросите на енергетиката, околна среда и научно-технологичната дейност, Мисия на САЩ в Европейския съюз, и г-н Кристиан Егенхофер, ръководител на програма „Енергетика и климатични промени“, Център за европейски политически изследвания, Брюксел
Г-н Руслан Стефанов, координатоор СЕЛДИ, Център за изследване на демокрацията (в ляво) и д-р Александър Герганов, старши анализатор, Център за изследване на демокраци
Г-н Кристиан Егенхофер, ръководител на програма „Енергетика и климатични промени“, Център за европейски политически изследвания, Брюксел и г-жа Лейла Бицакчич, изпълнителен директор на Центъра за разследваща журналистика (CIN)
Участниците в семинара „Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа“, 14 юни 2016 г., Брюксел

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.