Skip to main content

Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа

Документи
Участници

Изминалата година показа ясно уязвимостта в управлението на страните от Югоизточна Европа, както и заплахата пред европейската перспектива на региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия-ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. Основна част от този ангажимент остава намаляването на предпоставките за корупция и завладяване на държавата, особено в сектора на енергетиката. По време на семинар на 14 юни 2016 г., http://seldi.net/SELDI, най-голямата антикорупционна коалиция от организации на гражданското общество в региона, координирана от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел резултатите от своята Система за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016. СМК прави сравнение на девет страни от ЮИЕ на база анализ на политиките и социологически проучвания, проведени през 2001 г., 2002 г., 2014 г. и 2016 г. Участниците в събитието обмениха практически опит и идеи за развитие на ефективни анти-корупционни политики.

Основен фокус беше поставен върху дефицитите в управлението на енергийния сектор в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Регионалният анализ на инициативата http://seldi.net/SELDI за основните двигатели и последствия от завладяването на държавата в енергийния сектор се основава на 57 интервюта с енергийни експерти, институции и предприятия и анализ на финансовото управление на държавните енергийни компании. Той също така предлага начини за идентифициране на специфичните рискове в сектора.

Участниците в семинара обсъдиха наличните инструменти за мониторинг на корупцията и завладяването на държавата и предложиха нови подходи, които да подобрят ранното сигнализиране. Специално внимание беше отделено на сътрудничеството между политиците, гражданското общество и бизнеса.

Галерия

The participants at the policy workshop Strengthening Resilience to Corruption and State Capture in Southeast Europe, 14 June 2016, Brussels
Ms Erica Thomas, Energy, Environment, S&T Councilor, United States Mission to the European Union and Mr Christian Egenhofer, Head, Energy and Climate Programme; Director, Energy Climate House, Centre for European Policy Studies, Brussels
Mr Ruslan Stefanov, Coordinator, Southeast European Leadership for Development and Integrity (SELDI), Center for the Study of Democracy (left) and Dr Alexander Gerganov, Senior Analyst, Center for the Study of Democracy
Mr Christian Egenhofer, Head, Energy and Climate Programme; Director, Energy Climate House, Centre for European Policy Studies, Brussels and Ms Leila Bicakcic, Executive Director, Center for Investigative Reporting, Sarajevo
The participants at the policy workshop Strengthening Resilience to Corruption and State Capture in Southeast Europe, 14 June 2016, Brussels

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.