Skip to main content

Засилване на усилията на НПО за противодействие на корупцията в критични сектори в Югоизточна Европа

16:00

На 29 и 30 октомври 2015 г. в Подгорица се състоя конференция, организирана от инициативите SELDI и ANTICORRP, по време на която се обсъдиха методите за трансформиране на най-добрите антикорупционни практики и изследвания в ефективни политики и механизми за противодействие. Участниците отделиха особено внимание на ролята на гражданското общество в оценката на влиянието на антикорупционните мерки и подчертаха нуждата от по-силно сътрудничество между държавните институции, медиите и широката общественост.

Членовете на SELDI предствиха първоначални изводи от изследване на наличните дефицити в управлението на енергийния сектор. Те подчертаха, че ключови енергийни рискове в Югоизточна Европа остават високият разход на енергия, зависимостта от вноса, ниската енергийна ефективност, широко разпространената енергийна бедност и недоброто управление на сектора. Според лекторите, основен фокус на анализ от страна на гражданското общество трябва да бъде либерализацията на енергийния пазар, която е ключова за намаляване на риска от корупция.

По време на втория ден на конференцията участниците обмениха опит относно механизмите за противодействие на корупцията и практиките за въздействие на политиките, прилагани от организациите на гражданското общество. Говорителите подчертаха, че неправителствените организации не могат да промотират прозрачност на публичните институции, ако самите те не са прозрачни. Те подчертаха важността на свободния и безплатен достъп до информация, включително по отношение на обществените поръчки и бюджетните разходи. Участниците също така отбелязаха, че е от особено значение съвместната работа с разследващи журналисти и представянето на техните идеи на разбираем за обществото език. С помощта на медиите може да се създаде търсене на анти-корупционни мерки на местно и регионално ниво. Същевременно е важно организациите на гражданското общество да могат да участват в пленарни заседания и работни групи, където да изкажат своето мнение и да предоставят препоръки към политиката.

Участниците в събитието

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.