Skip to main content

Във вторник, 5 ноември 2019 г., Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Защита правата на жените, жертви на престъпления (JUSTICE FOR WOMEN)”. В събитието участваха представители на съдебната власт и правоохранителните органи, ангажирани с превенция и противодействие на домашното насилие, както и експерти от гражданския и публичния сектор.

Д-р Мария Йорданова, главен експерт в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, постави началото на кръглата маса с кратко въведение в темата, фокусирано върху важността на проблема с домашното насилие, както и неговото широко разпространение и разнообразни проявления.

Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи инициативата JUSTICE FOR WOMEN, която цели да подобри достъпа до правосъдие на жените – жертви на насилие, да увеличи процента на докладване към компетентните институции, да усъвършенства процеса на оценка на претърпените вреди и предоставянето на подходящо обезщетение. В този контекст бе представено „Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи жени, жертви на престъпление“.

Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, Национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР, и инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“ в отдел „Криминална полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, акцентираха върху дейността на МВР срещу домашното насилие. Посочени бяха проблеми, с които служителите и ръководството се сблъскват по отношение на първият контакт, превенцията и защитата на жертвите, както и предизвикателства, често породени от действащата правната рамка.

Дияна Видева, член на УС на Асоциация „Деметра“, представи добра практика на организацията реализирана съвместно с УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и органите на полицията - приемна стая за жертви на домашно насилие в сградата на „Пирогов“ и в близост до представители на правоохранителните органи. Приемната представлява модел за комплексен отговор на нуждите на жените, жертви на престъпления, включваща интердисциплинарна помощ чрез съвместна дейност на социален работник, медицински работници и полицейски служители. Възможно е и препращане към психолог.

В допълнение, Милкана Мескин от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ обърна внимание на трудностите при осъществяването на подобна инициатива, както и важността и нуждата от продължаването и разширяването ѝ в други болници и медицинскицентрове.

Съдия Даниела Александрова, заместник-председател на Софийски районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение, представи затрудненията, с които съдът се сблъсква, както при наказателното, така и при гражданското производство за защита на жертвите на насилие. Съдия Александрова обърна внимание и на нуждата от създаването на единен регистър за заповедите за защита на жертви на домашно насилие, с което да се улесни дейността на съда. Прокурор Василена Анастасова от Софийска районна прокуратура допълни гледната точка на представителите на съдебната власт с предизвикателствата, с които се сблъсква досъдебното производство за прояви на насилие.

Събитието завърши с дискусия, в която отношение взеха представители на гражданския сектор, Асоциацията на прокурорите в България, Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Пловдив, правоохранителните органи. Фокусът на дискусията бе насочен към намирането на решения при доказването на прояви на насилие и обгрижването на жертвите от страна на всички заинтересувани институции и организации.

 

По време на кръглата маса "Защита правата на жените, жертви на престъпления", София, 5 ноември 2019 г.
Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, Национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР
Дияна Видева, член на УС, и Мария Иваножа, психолог, Асоциация „Деметра“
Милкана Мескин, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Съдия Даниела Александрова, заместник-председател, ръководител на Трето гражданско отделение, Софийски районен съд

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.