Skip to main content

Много заподозрени и обвиняеми лица имат интелектуални или психосоциални нарушения, които, за разлика от възрастта и физическите заболявания, не са винаги така явни и лесно разпознаваеми, следователно могат да останат незабелязани или интерпретирани погрешно. Ако в самото начало на наказателното производство не бъдат идентифицирани специфичните уязвимости на заподозрените/обвиняемите с психосоциални увреждания и интелектуални затруднения и комуникацията с тях не се осъществи по достъпен начин, правата им могат да бъдат нарушени, а служителите на първа линия могат да пропуснат възможността да вземат информирано решение спрямо различните аспекти на даден случай – от преодоляването на кризи до разбирането на мотивите на нарушителите.

На 15 декември 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция на тема „Правата и равното третиране на заподозрени и обвиняеми лица с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения“. Събитието събра експерти и професионалисти от цяла Европа, които представиха различни особености на положението и проблемите, които срещат хората с увреждания в рамките на наказателния процес, както и иновативни способи за по-ефективна комуникация между служителите на първа линия и обвиняемите и заподозрените с психосоциални увреждания и интелектуални затруднения.

Разгледана бе международната правна рамка, уреждаща правата на лицата с психосоциални и интелектуални затруднения, и бяха обсъдени релевантни примери от различни наказателноправни системи, добри практики и открития от предходни изследвания по темата.

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.