Skip to main content

На 12 септември 2018 г. сдружение „Свят без граници“ със съдействието на Центърa за изследване на демокрацията организира в Стара Загора еднодневен работен семинар на тема мерки за младежка заетост. Семинарът събра около 40 заинтересовани лица от Стара Загора и региона в дискусия относно състоянието на младежката заетост. Една от целите на събитието беше да се обсъдят възможности за изграждане на партньорства за укрепване на младежката заетост. 

Сред дискутираните по време на събитието теми бяха: ефектите на мерките по Европейската гаранция за младежта сред младежи от ромски произход и други групи младежи в неравностойно положение, район Стара Загора; липсата на мотивация сред младежта за работа в България и тенденцията за търсене на професионална реализация в чужбина; необходимостта от подобряване на партньорствата между бизнеса и държавните институции (напр. Бюрата по труда и образователни институции) в насърчаването на младежката заетост; нуждата от създаване на нови подходи за мотивиране на младежка заетост.

Семинарът се състоя в рамките на инициативата „Подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Европейска гаранция за младежта в България, Унгария и Румъния.“
 

По време на семинара "Младежка заетост - реалност и перспективи", 12 септември 2018 г., Стара Загора

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.