Skip to main content

На 20 ноември 2018 г., Центърът за изследване на демокрацията взе участие в еднодневен семинар на тема политики по младежка заетост и техните ефекти върху младежи от уязвими групи, в частност младежи роми, в региони Сливен и Ямбол. Семинарът имаше за цел да събере местни заинтересовани страни, които имат отношение по младежка заетост, като насърчи диалог по темата и ефектите на Европейската гаранция за младежта (ГМ) в двата региона. Присъстващи на семинара бяха представители на местните Бюра по труда, на общинските и регионални управления, на неправителствени организации и местния бизнес, както и младежи от уязвими групи. По време на семинара, Центърът за изследване на демокрацията представи резултати от изследване, проведено в партньорство със Сдружение Свят без граници, касаещо досега на мерките на Европейската гаранция за младежта в региони Сливен и Ямбол. Участниците в семинара изтъкнаха и подложиха на дискусия следните проблеми, отразяващи се на динамиките на достигане на ГМ до уязвими младежи в двата региона:

  • Ограниченият интерес на местния бизнес в участие в ГМ и наемането на младежи по ГМ;
  • Ограниченият интерес сред целевите групи да участват в ГМ поради ниско-заплатени позиции, предложени чрез ГМ;
  • Разминаване между очакванията на работодатели и младежи относно работната среда, заплащане и задължения на наетите лица;
  • Тенденцията сред младежи роми (както и местните младежи като цяло) да търсят работа в чужбина, а не възможности, предложени през ГМ в България;
  • Нуждата от по-тясно сътрудничество между бизнеса и образователните институции в подкрепa на младежи от уязвими групи, които да могат да предлагат висококачествен труд на бизнеса.


Семинарът е едно от събитията, организирани от Сдружение „Свят без граници“, с подкрепата на Център за изследване на демокрацията в рамките на инициативата „Подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Европейска гаранция за младежта в България, Унгария и Румъния“. През септември и октомври 2018 г., Центърът взе участие в два подобни семинара, организирани съответно в Стара Загора и Видин.

По време на семинара, 20 ноември 2018 г.
По време на семинара, 20 ноември 2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.