Skip to main content

Второ годишно събрание на Югоизточната коалиция за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

16:00

На 14 ноември 2016 г. в Загреб бе проведено второто годишно събрание на Югоизточната коалиция за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, организирано от Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) и Проекта за свобода на словото (BPfFS) с подкрепата на Регионалния съвет за сътрудничество (RCC). Срещата предостави допълнителна възможност да се насърчи подаването на сигнали за нарушения в региона и защитата на хората, които подават тези сигнали. Бяха споделени идеи за повишаване ефективността на законодателните решения и механизмите за прилагане на националните политики в тази област на страните от региона. Във форума взеха участие и представители на организации, членуващи в SELDI: Регионалната антикорупционна инициатива (RAI), Центърът за изследване на демокрацията, Институт „Алтернатива“ и Румънското академично сдружение.

Сред участниците бяха представители на близо 20 граждански организации, активисти и разследващи журналисти от Югоизточна Европа. Те обсъдиха възможностите за устойчиво развитие на Коалицията чрез изграждане на стабилна организационна структура.

Съобщение за събитието на интернет страницата на Регионалната антикорупционна инициатива

Участниците по време на Второто годишно събрание на Югоизточната коалиция за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, 14 ноември 2016 г., Загреб

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.