Skip to main content

Връзки между престъпността и тероризма в Европа

23:00

Радикализацията и тероризмът са сред основните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа. Потенциалните връзки, взаимодействие или припокриване между конвенционалната и организираната престъпност, от една страна, и ектремистки организации, от друга, увеличават рисковете за сигурността. На 8 ноември 2018 г., Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на кръгла маса на тема „Връзки между престъпността и тероризма в Европа“, на която проф. Петер НойманРаджан Басра и Зора Хаузер от Международния център за изследване на радикализацията и политическото насилие към университета Кингс Колидж, Лондон, представиха резултати от проекта „Връзки между тероризма и престъпността“.

В Западна Европа, връзката между тероризъм и престъпност е ясно изразена. В много случаи религиозни есктремисти се занимават с престъпна дейност, например търговия с наркотици, както преди, така и след възприемането на радикални възгледи. Социалните връзки са от изключителна важност както по отношение на процеса на радикализация, така и в престъпните среди. В много случаи първоначалният допир с есктремистки идеологии идва от обкръжението. От друга страна, социалните връзки в престъпни среди дават възможност за усвояване на умения и установяване на контакти, които впоследствие могат да се използват както за престъпни, така и за терористични цели. Затворите също са среда, благоприятстваща развитието на процеси на радикализация сред осъдените за други престъпления. Поради това, пенитенциарните институции са от изключителна важност в противодействието на екстремизма. Въпреки съществуването на връзки между престъпността и тероризма в Западна Европа, в България и в Румъния такава обвързаност почти не се наблюдава. Все пак, в двете държави има установени организирани престъпни групи, които биха могли да предоставят важни услуги на терористични организации, като например подпомагане на незаконна миграция. Поради това е важно да има осведоменост за рисковете сред институциите в двете държави, както и да се развие подход за превенция и противодействие при евентуално възникване на подобни процеси.

(Л-Д): проф. Петер Нойман, Международен център за изследване на радикализацията и политическото насилие към университета Кингс Колидж, Лондон, Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Раджан Басра, Международен център за изследване на радикализацията и политическото насилие към университета Кингс Колидж, Лондон
По време на кръглата маса „Връзки между престъпността и тероризма в Европа“, 8 ноември 2018 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.