Skip to main content

Визии за преход към нисковъглеродна енергия

Шестдесет участници от 10 държави участваха в практически двудневен семинар на 14 и 15 юни в София, за да обсъдят възможни визии и преходни решения, които да улеснят постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“ и на Енергийния съюз. Участниците обсъдиха три основни въпроса:

  • Какви са желаните крайни резултати или цели на енергийните практики?
  • Какви са нововъзникващите действия и практики, които в момента се считат за незначителни, но биха могли да оформят бъдещото ни енергийно поведение?
  • Какви са най-обещаващите технологии, политики и поведенчески промени, които ще имат най-голямо въздействие върху индивидуалните и общите бъдещи енергийни практики?

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.