Skip to main content

Управленски практики в прехода към нисковъглеродно бъдеще

Европа е на кръстопът в прехода си към устойчива енергийна система, която да отговаря на предизвикателства, свързани с изменението на климата, високите нива на замърсяване и заплахите за енергийната сигурност. На 13 и 14 юни 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира интерактивен семинар на тема „Управленски практики в прехода към нисковъглеродно бъдеще“ с представители на държавни агенции, водещи научноизследователски организации и университети и бизнес асоциации от цяла Европа.

Участниците идентифицираха и обсъдиха основните препятствия свързани с управлението и обществена приемственост на нисковъглеродни политики и мерки, както и възможни решения в сферите на:

  • енергийната ефективност и собствено производство на енергия;
  • енергийна бедност и високи разходи за инвестиции във ВЕИ;
  • сложни административни процедури и/или неправилно облагане;
  • нисък административен и професионален капацитет, особено на регионално и местно ниво;
  • липса на стратегическо мислене и политически ангажимент;
  • доминиращо положение на водещите актьори в енергийните системи и политики;
  • ниско ниво на информираност и липса на прозрачност.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.