Skip to main content

Укрепване на антикорупционните политики чрез публично-частно партньорство

13:00
София

Организираният като част от форума „Антикорупция и национална сигурност“  семинар събра представители на антикорупционните институции и гражданските организации, които обмениха добри практики и обсъдиха възможните решения за съвместни действия. Участниците в събитието, проведено на 21 март 2023 г., дискутираха начините за прилагане на политиките, очертани от Демократичната кохорта за антикорупционните политики като гаранция за националната сигурност, сформирана в рамките на Срещата на върха за демокрация.

Бяха обсъдени основните съвременни методологии и политики за разкриване и санкциониране на незаконното обогатяване и бяха дадени препоръки за по-ефективно използване на имуществените декларации като инструмент за противодействие на корупцията, както в Югоизточна Европа, така и в световен мащаб. Лекторите подчертаха възможностите, които дават колективните действия, за алармиране и предприемане на бързи мерки в предполагаеми случаи на подкуп или нелоялни бизнес практики.

В заключение участниците обсъдиха стъпките, необходими за подобряване на текущите антикорупционни политики и мерки. Беше изтъкнат потенциала на публично-частното партньорство в областта на разработването на нови методи за оценка на риска от корупция, особено що се отнася до вътрешните антикорупционни мерки, които отделни институции биха могли да въведат, за гарантиране почтеността на обществените поръчки, предотвратяване на незаконната лобистка дейност и опазване на националната сигурност.

Участниците в семинара „Укрепване на антикорупционните политики чрез публично-частно партньорство“, 21 март 2023 г., София
(Л-Д): Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на средствата от ЕС, България; Крум Зарков, министър на правосъдието, България и Пол Масаро, старши политически съветник по въпросите на борбата с корупцията и санкциите, Комисия за сигурност и сътрудничество в Европа, САЩ;
(Л-Д): Пол Масаро, старши политически съветник по въпросите на борбата с корупцията и санкциите, Комисия за сигурност и сътрудничество в Европа, САЩ; Крум Зарков, министър на правосъдието, България; Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на средствата от ЕС, България и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Даниел Белингер, ръководител на Службата за прилагане на структурните фондове, проучвания и стратегии, Национална агенция по интегритет, Румъния; Десислава Гоцкова, ръководител на секретариата, Регионална агенция за борба с корупцията; Томас Щауфер, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество, Посолство на Швейцария в България; Мирела Гега, съветник в кабинета, Висш инспекторат за деклариране и одит на имуществото и конфликт на интереси, Албания и Даниела Минева, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Десислава Гоцкова, ръководител на секретариата, Регионална агенция за борба с корупцията; Томас Щауфер, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество, Посолство на Швейцария в България; Мирела Гега, съветник в кабинета, Висш инспекторат за деклариране и одит на имуществото и конфликт на интереси, Албания

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.