Skip to main content

Третият обществено-политически форум за противодействие на корупцията, проведен на 1 декември 2000 г., събра отново политици, общественици, представители на медиите, бизнеса, неправителствени организации и личности, ангажирани с борбата срещу корупцията.

Форумът, организиран ежегодно от Коалиция 2000, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото взаимодействие между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията.

Повече от сто души взеха участие в тазгодишния Обществено-политически форум. В своето обръщение към участниците г-жа Дебра Макфарлънд, директор на Мисията на Американската агенция за международно развитие в България, изтъкна, че партньорството между частния и публичния сектор, осъществявано от Коалиция 2000 е един от успешните модели за борба с корупцията. Коалицията, заяви г-жа Макфарлънд, допринася не само за бъдещото икономическо добруване на страната, но и за развитието на гражданското общество в България.

По първата дискусионна тема г-жа Мария Йорданова, ръководител на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните акценти в Доклада за оценка на корупцията – 2000 и по-специално постигнатото в областта на институционално-правната среда на борбата срещу корупцията. Докладът, изготвен от експерти на Коалиция 2000 и предоставен на участниците, представлява опит за очертаване на общата рамка и конкретните измерения на корупцията в България, резултатите от гражданските антикорупционни инициативи и политическите решения за противодействие на това явление.

С удовлетворение беше отбелязано, че в резултат на съвместните усилия на Коалиция 2000 и представители на държавни институции, неотдавна в Народното събрание беше внесен Законопроекта за институцията омбудсман, който по своята същност представлява гаранция за защита правата на гражданите и умножава демократичните механизми за контрол над администрацията и прозрачност в работата на институциите.

В изказването на г-н Димитър Абаджиев, заместник-председател на Съвета по европейските въпроси на Народното събрание, изтъкна, че “поставянето на проблема “корупция” и търсенето на решения за него са част от усилията на управляващото мнозинство за приобщаването на България към европейските стандарти на прозрачност и почтеност. Оценявайки международните ангажименти на България и хармонизирането на вътрешното право с международните правни инструменти за противодействие на корупцията, г-н Абаджиев подчерта, че България е в унисон с усилията на международната общност към въвеждане на нови стандарти, че тя вече възприема тези стандарти за част от вътрешната си регулативна система. Спирайки се на регионалното сътрудничество в противодействието на корупцията и организираната престъпност и на Инициативата за борба с корупцията на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, г-н Абаджиев се изказа за качествено подобряване на сътрудничеството между държавите в региона, тяхното все по-тясно обвързване с усилията в по-широк международен контекст.

В изказването си г-н Димитър Бъчваров, директор на дирекция “Икономическа политика” в Министерския съвет, обърна внимание на мерките с антикорупционна насоченост в хода на административната реформа, както и на положителни резултати от дейността на правителството по преодоляване на административните бариери пред предприемачите, бизнеса и търговията чрез намаляване и облекчаване на лицензионните и разрешителни режими.

По втората дискусионна тема взеха отношение г-жа Живка Дамянова, координатор на Коалиция 2000, г-н Ангел Дончев, заместник-директор на Агенция “Митници” и г-н Паскуале Фераро, заместник-генерален директор на Международния институт за правно развитие в Рим.

Единодушно беше становището за важността на взаимодействието и сътрудничеството между представителите на държавните институции, неправителствени организации и независими експерти във формулирането на антикорупционната стратегия и в намирането на конкретни антикорупционни решения и механизми.

Като добър пример беше посочено взаимодействието с митниците, както и с Парламента по изготвяне на Проектозакона за омбудсмана.

В дискусията взеха участие г-н Антонио Виджиланте, постоянен представител на ПРООН за България, г-н Иван Сунгарски, председател на парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалби и петиции на гражданите, г-н Олег Чулев от Национална служба по заетостта, г-н Александър Хаджийски, председател на Националния статистически институт, г-жа Мила Георгиева от Черноморска правна общност и др. Бяха поставени конкретни проблеми, които свидетелстват, че все още липсват достатъчно ефективни средства за ограничаване на корупционните практики. Редица предложения бяха насочени към административни и законодателни промени за намаляване на корупционния натиск, за повишаване на гражданската активност, за подобряване на управлението. И макар че гледната точка на държавните институции и тази на гражданските експерти не винаги съвпадат, беше постигната нужната степен на съгласуваност, взаимно уважение и консенсус по редица болезнени аспекти на темата “корупция”.

На Форума беше изразена подкрепа на Доклада за оценка на корупцията – 2000 и беше отправена препоръка за най-широкото му разпространяване като принципен интегрален документ и инструмент за добро управление.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.