Skip to main content

На 14 юли 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар на тема: “Евроатлантическата интеграция и реформата на сектора за сигурност”. Семинарът беше предназначен за работна група от представители на министерствата на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на финансите на Сърбия. По време на семинара беше представен и дискутиран опитът на България в различни области на интеграционния процес.

Г-н Бойко Тодоров, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията, направи пред участниците в семинара кратка ретроспекция на историята и дейността на Центъра. Г-н Тодоров подчерта, че през последните 4-5 години темата за сигурността в разнообразните й аспекти присъства трайно в дейността на Центъра.

Посланик Валери Рачев, бивш замeстник-началник на Военна академия “Г.С.Раковски”, подчерта, че реформата в системата за сигурност не би била успешна, ако обществото няма отговорите на следните въпроси: кои сме ние и какви искаме да бъдем и за какво ще използваме партньорството за мир? От гледна точна на българският опит, посланик Рачев заяви, че акцентът трябва да бъден поставен върху човешкия фактор – обучение и квалификация на кадрите, изграждане на цивилна експертиза, обучение и приобщаване на журналистите към проблемите на реформата, промяна на военно-образователната култура. В хода на експозето си формулира три основни принципа на реформата. Първо - военната реформа сама по себе си е изостанала концепция и усилията трябва да бъдат насочени за изграждане на интегрирана система за сигурност. Второ – необходимо е да се изгради политико-обществен консенсус, т.е. обществото да има доверие в тези, които започват реформата. Трето – изграждане на политико-военен консенсус, т.е. създаване на доверие между политическото и военното ръководство на въоръжените сили.

Генерал-майор от резерва Съби Събев, бивш военен представител на България в НАТО запозна участниците с необходимостта от гражданско планиране при извънредни ситуации, демократичен контрол на военната реформа и дългосрочно планиране. Ген.-майор Събев описа стъпките, които България е направила в рамките на програмата “Партньорство за мир” и създаването и дейността на българската мисия в НАТО. Това предизвика оживени дебати по всички параметри на процеса на включване и участие в Програмата. Ген. Събев обобщи, че е много трудно да се направи конкретна оценка по всички параметри, но е сигурно, че днес като член на НАТО, България изразходва много по-малък процент от БВП за отбрана, отколкото по време на Варшавския договор, или ако беше останала извън Алианса.

Г-жа Теодора Кисимова, експерт в Държавната комисия по сигурността на информацията запозна участниците в семинара с регулаторната рамка на защитата на класифицираната информация в България.

Капитан Кирил Мишев, началник на направление в Главна дирекция “Гранична полиция” представи развитието на реформата в гранична полиция. Той се спря подробно на процеса на хармонизиране на документите, регламентиращи дейността на Гранична полиция с нормите и стандартите за граничен контрол на Европейския съюз, прилагането на новото законодателство, демилитаризацията и професионализацията на състава, както и модернизацията на техническото оборудване. В заключение той обобщи, че с приемането на България за пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г., българската гранична полиция ще е в състояние да прилага ефективно Шенгенското законодателство, касаещо граничния контрол на външната граница на ЕС. Гостите проявиха интерес към източниците за финансиране на реформата, включително финансова и техническа помощ от други държави, както и по отношение на времевите рамки на реформата.

След обяд членовете на работната група посетиха Министерството на външните работи, където изслушаха презентации от представители на министерствата на външните работи, на правосъдието и на финансите, а по-късно посетиха и Министерството на отбраната.

Participants in the seminar
Mr. Boyko Todorov, CSD Program Director
From left to right: Maj. Gen. (ret.) Sabi Sabev, Mr. Chavdar Chervenkov and Amb. Valeri Rachev
Maj. Gen. (ret.) Sabi Sabev, former Military Representative of Bulgaria to NATO
Ms. Teodora Kisimova, Expert at the State Commission on Information Security

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.